Menu

Návrat tramvají do Ekvádoru – tramvaj v Cuence

První ze 14 objednaných tramvají Alstom Citadis se na jaře roku 2015 vydává na svou dalekou pouť do Cuency. (foto: CIM)
První ze 14 objednaných tramvají Alstom Citadis se na jaře roku 2015 vydává na svou dalekou pouť do Cuency. (foto: CIM)
Stáhnout PDF
Nezařazené
24. 11. 2016 18:03
Redakce
4 minuty čtení

Naše dnešní cesta zamíří do Ekvádoru. Ten momentálně nemá žádný tramvajový systém a v minulosti v něm existovaly pouze dva, které fungovaly ve dvou největších městech země, Quitu (hlavní) a Guayaquilu (největší). Ve městě Cuenca, které je se svými zhruba 400 tisíci obyvateli až třetí v pořadí (příslušná metropolitní oblast nicméně čítá více než 700 tisíc obyvatel), se však již brzy otevře systém nový a bude doslova západoevropského střihu. 

První ze 14 objednaných tramvají Alstom Citadis se na jaře roku 2015 vydává na svou dalekou pouť do Cuency. (foto: CIM)

Počátky

Cuenca tramvaje nikdy v minulosti neměla. Železnice do ní byla dotažena teprve v 60. letech 20. století, stejně jako dálnice. Vlaky (hlavní roli hrála přeprava nákladů) se nicméně s Cuencou rozloučily již na samém počátku 90. let. O tom, že by se mohly do města podívat tramvaje, byla veřejnost informována místní radnicí v roce 2009. V roce 2010 byla mezi Cuencou a francouzskou společností Artelia podepsána smlouva, na jejímž základě měli Francouzi zpracovat studii na zavedení tramvaje do ulic města. Nakonec bylo navrženo zřídit cca 10,2 km dlouhou trať s 27 zastávkami a nedlouhou odbočkou do vozovny. Jelikož je centrum Cuency od roku 1999 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, bylo rozhodnuto o tom, že v tomto místě bude vrchní vedení nahrazeno spodním přívodem proudu (APS = alimentation par le sol, doslova „napájení ze země“) umístěným do osy koleje. Tím se Cuenca zařadila po bok takových měst jako Bordeaux, Tours či Dubaj, které již technologii APS od Alstomu používají. 

Stavba

Realizace tramvajové sítě byla zadána třem konsorciím. Řízení stavby a kontrolu financí mělo provádět konsorcium francouzských firem SMTC-AC (Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération clermontoise) a Artelia. Samotnou stavbu trati mělo zajistit konsorcium s názvem „Consocio Cuatro Ríos de Cuenca“ (zkr. CCRC; cuatro ríos = „čtyři řeky“, neboť Cuencou protéká právě tolik řek), které vytvořily španělské podniky Euskotren Participaciones (vedoucí člen), CYCASA a Isolux Corsán. A konečně zřízení „integrovaného elektromechanického tramvajového systému“ (tj. od dodávky vozidel po jejich uvedení do provozu) bylo přiklepnuto konsorciu CITA, které tvoří podniky CIM, Ineo, TSO a Alstom, přičemž poslední z nich je jeho vedoucím členem. 

Výstavba trati začala v listopadu roku 2013 a mělo se za to, že bude dokončena v roce 2015. Nicméně harmonogram civilních prací byl třikrát upraven a ke konci září tohoto roku vykazovala stavba míru dokončení menší než 80 %. Projekt se dočkal zpoždění zejména proto, že nebyl připraven detailně, takže se musel dopracovávat. Jak se ukázalo, některé studie nebyly vůbec zpracovány, a tak se na ně muselo čekat. To pak vedlo například k tomu, že se nevědělo, jak správně přeložit inženýrské sítě či trasovat kanalizaci. A bez těchto staveb se nemohlo budovat drážní těleso… Neočekávané práce si vynutily i prodražení projektu, který má namísto 231,5 mil. USD stát o 35 mil. USD více. A to je problém, protože centrální vláda dala opakovaně najevo, že se na tomto předraženém podniku nechce více podílet. Cuenca už má kvůli tramvajové síti úvěr 51 mil. USD a další peníze si jen tak nesežene, proto hledá, kde by peníze mohla najít. Uvažuje se o tom, že budoucí cestující by si připlatili více, ale studie proveditelnosti počítala s tím, že se systém uživí i bez toho, že by se muselo v tramvajích platit více, než se dnes v tamní MHD platí. V listopadu přišlo ekvádorské ministerstvo obrany s tím, že by darovalo městu své pozemky, které v Cuence vlastní, a Cuenca by jejich prodejem mohla výstavbu tramvaje dokončit, jenže ani tyto peníze nepokryjí všechny náklady…

Stavební práce na ulici Gran Colombia v centru města v říjnu tohoto roku. (foto: Tranvía Cuenca)

Město už začalo vyhrožovat, že se s pomalu pracujícím konsorciem španělských firem CCRC, které měly za 72,3 mil. USD postavit trať, rozloučí a jednostranně mu vypoví smlouvu. Letos na podzim však práce svižně běží kupředu, což je kontrast k většině měsíců minulých, tudíž se zdá, že by se mohlo blýskat na lepší časy. Zpoždění v realizaci tramvajové trati leží v žaludku hlavně více než osmi stovkám podniků rozprostřených podél jednosměrných ulic centra města, po kterých mají tramvaje jezdit. Tyto podniky se staly na dlouhou dobu obětí této stavby, která byla na mnoha místech započata a pak se téměř vůbec nehýbala kupředu. Špatným plánováním a následně vyvolanými neúnosně dlouhými uzavírkami začaly mnohé z nich velmi rychle ztrácet příjmy a některé vyloženě přežívají. Pár podnikatelů již v důsledku věčně rozkopaných ulic dokonce zkrachovalo. Protesty pochopitelně nechyběly.

Tramvajová trať bude po svém dokončení vypadat tak, jak ukazuje mapka. Průjezd centrem města s úzkými ulicemi byl vyřešen logicky, s jednostopými tratěmi po paralelně vedených ulicích. (autor: Allen Morrison) 

Vozidla   

Cuenca si objednala 14 pětičlánkových vozidel typu Alstom Citadis 302 o délce cca 33 m. Tyto 100% nízkopodlažní tramvaje mohou přepravovat okolo 300 cestujících. S 12 vozidly se počítá pro běžný provoz, 2 mají být v záloze. 

První tramvaj dorazila do Cuency dne 1. července 2015. Označena byla číslem 1001 a dne 9. července 2015 představena veřejnosti v areálu rozestavěné vozovny (+ dílen) ležící při třídě México. Dne 3. září 2015 dorazila do Cuency již šestá tramvaj a příchod těch dalších se očekával do konce roku 2015, ačkoli výrobce měl čas až do února 2016. Poslední tramvaj přišla do Cuency skutečně ještě roku 2015, a sice dne 30. prosince. Každá tramvaj byla po svém příjezdu složena na dvůr vozovny a poté sestavena a podrobena statickým zkouškám. Následně se mohlo přejít k dynamickým zkouškám, první vozidla na ně ale musela chvíli čekat, protože trolej v červenci 2015 ještě nikde nebyla a koleje byly položeny prakticky jen v oblasti areálu vozovny. 

Ve městě způsobila tramvaj rozruch. Snímek z 23. října 2015 zachytil její první nesmělé kroky. (foto: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca)

Teprve dne 23. října 2015 zahájilo konsorcium CITA s tramvajemi ev. č. 1001 a 1003 první dynamické zkoušky, a to na 800m úseku, který sice ještě nebyl plně dokončen, ale jízdu vozidel již připouštěl. Tyto zkoušky trvaly do 4. listopadu 2015 a rozvíjeny byly jmenovitě po třídě De las Américas (od rozhraní s ulici Cantón Gualaceo k rozhraní s ulicí Ecuador), ze které vede do vozovny krátká jednokolejná odbočka po již uváděné třídě México.  

Další významná série dynamických zkoušek byla zahájena letos, a to dne 13. dubna 2016. Odehrávaly se opět na třídě De las Américas, tentokrát však na mnohem kratším úseku (od rozhraní s třídou México k rozhraní s třídou Carlos A. Vega). 

Momentálně zkoušky s vozidly pokračují. Dosud ještě nebyli vybráni budoucí řidiči tramvají…

Snímek z prvotních jízd tramvají ulicemi města. Tramvaj vyjíždí z odbočné trati do Vozovny na třídu De las Avenidas. (foto: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca) Zatímco někteří tramvaje do centra města nechtějí s tím, že vrchní vedení centrum hyzdí nebo je překážkou pro to, aby byla nalezena dohoda s vlastníky některých okolních domů, druzí se již rovnou uchýlí k řešení, které případnou nepřízeň ze strany některých stěžovatelů předem vyloučí... (foto: Tranvía Cuenca) Španělsko nebo Ekvádor? (foto: Tranvía Cuenca) Křižovatka ulice Del Batán a třídy De las Américas v západní části města na snímku z přelomu září a října tohoto roku. Železobetonová podkladová deska byla navržena tak, aby byla vysoce odolná, neboť dané místo je z hlediska silničního provozu značně frekventované. (foto: Tranvía Cuenca) Příchod tramvaje přetváří město i jinak. V rámci náhradní i doprovodné výsadby Cuencu obohatí 1 500 nových stromů a 64 tisíc keřů. Zlepšila se rovněž údržba i úklid řady městských prostor. (foto: Tranvía Cuenca) Žluté lineární pruhy jasně limitují akční rádius silničních vozidel, bílé překřížené poté určují, kterými místy se smí přejíždět drážní těleso. Přístup automobilů do na snímku vyobrazené ulice Gran Colombia nebyl zcela vyloučen, aby nebyli poškozeni místní rezidenti a obchodníci, některá odbočení, zejména ta potenciálně nejrizikovější, ovšem byla nově vyloučena, čímž se má nejen zvýšit bezpečnosti, ale i zamezit zbytečným prostojům tramvaje v ulicích. Drážní těleso není v centru Cuency záměrně od ostatního provozu odděleno jinak než vizuálně či drobnými prvky, tak aby se mohlo přirozeně zakomponovat do koloritu města. Chodci jsou vyzýváni k využívání chodníků, ve svobodném přechodu ulice jim ovšem nebude bráněno. Tím se vytvoří zóna, která dává všem vlastní prostor a zároveň nikoho výrazněji neomezuje. (foto: Tranvía Cuenca) Dlouhá ulice Gran Colombia ještě jednou. Tentokrát s již osazenými výstražnými sloupky. (foto: Tranvía Cuenca) Tramvaj ještě nejezdí a již byla radnicí města spuštěna masivní informačně-výchovná kampaň, která má předejít zbytečným neštěstím. Konkrétně na tomto obrázku tramvaj upozorňuje, že by se mělo dodržovat rychlostní omezení, a rodič dítěti říká, že se v zájmu jejich bezpečnosti budou procházet po chodníku. (foto: Tranvía Cuenca) Na třídě De las Américas se na konci září 2016 pokračovalo v pokládce kolejí v místech, kde ještě nebyly. (foto: Tranvía Cuenca) V době, kdy první vozidla dorazila do Cuency, bylo k dispozici jen několik set metrů kolejí v blízkosti budoucí vozovny. Od té doby sice další koleje přibyly, nicméně ne takovým způsobem, aby už mohly tramvaje poznávat i vzdálenější oblasti města. Je tedy třeba počkat do chvíle, kdy se jednotlivé dostavěné úseky začnou mezi sebou propojovat. (foto: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca)

Momentálně se očekává, že by mohla být celá trať hotová do konce jara roku 2017. Je to sice optimistické tvrzení, jelikož na samotném východě města se sotva daří upravovat terén, nicméně nejedná se o předpoklad zcela nereálný. Zahájení komerčního provozu by se pak mělo odehrát nejpozději do prosince 2017, nicméně vše závisí na tom, jak se rozběhlé spory vyřeší a zda se hlavně podaří na dokončení projektu sehnat potřebné finance.

Text: Vít Hinčica

Podobné články