Menu

Dalších 10 tramvají Alstom Citadis pro Bordeaux

Pro své tramvaje zvolilo Bordeaux atypický design s jedním ústředním reflektorem. (foto: Ing. Filip Jiřík)
Pro své tramvaje zvolilo Bordeaux atypický design s jedním ústředním reflektorem. (foto: Ing. Filip Jiřík)
Stáhnout PDF
Nezařazené
08. 01. 2016 08:50
Redakce
2 minuty čtení

Francouzský Alstom dostává dárky k Vánocům zřejmě dle pravoslavných zvyklostí. V krátkém čase na úvodu roku totiž byla potvrzena už druhá dodávka na nová kolejová vozidla pro francouzského provozovatele. Nedávno jsme informovali o uzavření kontraktu na 15 vozidel Citadis Dualis pro SNCF (francouzské státní dráhy), které by měly sloužit na vlakotramvajové lince T4 u Paříže. Dne 6. 1. 2016 pak podepsala firmy další kontrakt, tentokrát již na klasické tramvaje, které dodá do města Bordeaux v počtu deseti kusů.

Pro své tramvaje zvolilo Bordeaux atypický design s jedním ústředním reflektorem. (foto: Ing. Filip Jiřík)

V článcích Ing. Filipa Jiříka v číslech 5/2014 až 4/2015 časopisu Československý Dopravák se mohli čtenáři podrobně seznámit s rozvojem tramvajových systémů ve Francii. V čísle 1/2015 byla mj. publikována také pasáž o přístavním městě Bordeaux na jihozápadě Francie. To svůj tramvajový provoz (historicky druhý v pořadí, neboť původní systém tramvají byl v roce 1958 zrušen) připravovalo již od roku 1995. Provoz na první lince (A) byl zahájen dne 21. 12. 2003, později přibyly ještě další dvě (B a C), jež byly několikrát prodlouženy, což dokazuje, že tramvaje se v Bordeaux velmi dobře uchytily.

12 km tratí v Bordeaux je vybaveno systémem APS (se spodním přívodem proudu). (foto: Ing. Filip Jiřík)

Bordeaux je společně s regionem Ile de France, Lyonem a Grenoble jedním s velkých provozů ve Francii, kde se rozvoj tramvají ani v posledních letech nezastavil. Od publikace článku v ČsD 1/2015 se síť v Bordeaux rozrostla postupně o 3 km dlouhý úsek severního prodloužení linky C (v lednu 2015), stejná linka byla prodloužena i o 4 km na jihu v březnu 2015, kde se ještě další prodloužení připravuje. Rovněž linka B doznala menší změny, když byla v červnu 2015 zřízena odbočná větev o délce 4 km v trase Bougnard – France Alouette, která je jednokolejná s výhybnami a jezdí na ní jen vybrané spoje. Tramvajová síť v Bordeaux tak v roce 2015 překročila délku 50 kilometrů, z nichž 12 km je řešeno se spodním přívodem proudu, neboť město nechtělo používat klasické trolejové vedení v úsecích historického centra města, a to i přesto, že použitý systém (nazývaný jako APS a dodávaný společností Alstom) vycházel zhruba 3x dráž než klasická tramvajová trať s vrchním napájením. Flotila vozového parku čítá dnes – pouhých 13 let poté, co se rozjely tramvaje na první lince – 105 vozů. Používány jsou přitom výhradně tramvaje Alstom Citadis 302 (o délce 32,85 m) a Citadis 402 (o délce 43,99 m).

Netradiční křížení dvou tratí se spodním přívodem proudu v Bordeaux. (foto: Ing. Filip Jiřík)

K této stovce vozidel by mělo nyní přibýt dalších 10, a to v identickém provedení, s jakým je možné se setkat v Bordeaux už dnes, tedy v atypickém designu s jedním výrazným reflektorem. Tramvaje budou odpovídat delší verzi Citadis 402 a jejich nákup vyjde město na 28 mil. €. Jejich dodávky by měly proběhnout v průběhu roku 2018. Ve výbavě nebude pochopitelně chybět klimatizace salónu cestujících nebo kamerový systém. Zajímavostí tramvají je, že při jejich výrobě se používá až 98 % recyklovatelných materiálů, takže vozidla jsou šetrná k životnímu prostředí i po svém vyřazení z aktivní služby.

Nové tramvaje budou sloužit na stávajících třech linkách tramvajové dopravy. Výše uvedená prodloužení tratí z roku 2015 se sice daří provozovat i se stávající flotilou vozidel, avšak s nižšími provozními zálohami. Navíc se připravují další prodloužení. K deponaci nových tramvají poslouží vozovna a dílny „Centre de maintenance La Jallère“ u severní konečné linky C „Parc des Espositions“. Tato vozovna byla uvedena do provozu na počátku roku 2015 a její současná odstavná plocha odpovídá zhruba polovině plánované kapacity. V horizontu několika dalších let se počítá s dostavbou vozovny a dalším rozšířením stávajících linek, ale zejména také se zprovozněním nové linky (označené písmenem D). Ve stavbě je také zřízení odbočky z trasy linky C, jenž má být v budoucnu vlakotramvají, ale v počátku bude provozována klasickými tramvajemi. Pro tyto záměry bude město potřebovat zajisté další tramvaje a zakázka na jejich výrobu bude pro Alstom výzvou do dalších let.

Bordeaux objednalo dalších deset vozů Alstom Citadis. Již nyní je ve městě 105 vozů a Bordeaux patří mezi největší francouzské tramvajové provozy. (foto: Ing. Filip Jiřík)

„Nová objednávka potvrzuje důvěru města Bordeaux k vozům Citadis od Alstomu,“ uvedl k aktuálnímu nákupu 10 tramvají Jean-Baptiste Eyméoud, viceprezident Alstom France. Výroba vozidel proběhne z větší části v závodě Alstomu v La Rochelle. Továrna v Ornans bude zodpovědná za dodávky motorů, závod ve městě  Le Creusot zajistí kompletaci podvozků a pobočka v Tarbes vyhotoví elektrickou výzbroj. Palubní elektroniku dodá Alstom Villeurbanne a za konstrukční řešení a design je zodpovědné pracoviště v Saint Ouen. Bordeaux tedy obdrží tramvaje, na jejichž výrobě se bude podílet prakticky celá Francie. 

Podobné články