Menu

Když se z nadzemky stane park – nadzemní dráhy v New Yorku

Dobová kolorovaná pohlednice vyobrazující vlaky nadzemky. (zdroj: Wikipedia.org)
Dobová kolorovaná pohlednice vyobrazující vlaky nadzemky. (zdroj: Wikipedia.org)
Stáhnout PDF
Nezařazené
02. 01. 2016 08:50
Redakce
2 minuty čtení

Ve dvojici příspěvků se podíváme na poněkud netradiční tematiku, která pro milovníky architektury a urbanismu jistě nebude novinkou. Zavítáme totiž do amerického New Yorku na ostrov Manhattan a podíváme se na tzv. High Line. Bývalou železnici, která se v posledních letech přeměnila na unikátní park, v němž kráčíte mezi zelení ve výšce několika metrů nad zemí v místech, kde dříve duněly mohutné nákladní vlaky. V prvním díle si ve stručnosti představíme historii nadzemek v New Yorku.  

Dobová kolorovaná pohlednice vyobrazující vlaky nadzemky. (zdroj: Wikipedia.org)

Hráli jste někdy legendární hru Mafia? A vzpomínáte si na nadzemní dráhu, kterou jste cestovali? Americká města podobnými dráhami v minulosti ve velké míře disponovala a dodnes se dá říct, že se jim velmi přibližují trasy metra ve svých nadzemních úsecích, zejména v Brooklynu v New Yorku. New York ovšem v minulosti provozoval i několik čistě nadzemních drah nazývaných jako „elevated railways“, případně „elevated railroads“ či „elevated trains“. Ať už si vyberete kterýkoli z anglických názvů, vždy bude řeč o městské dráze, která fungovala buďto v rámci jedné čtvrti či spojovala čtvrtě sousední a měla za cíl rychlou přepravu cestujících. Mohutné ocelové konstrukce se klenuly nad ulicemi a umožňovaly srovnatelný komfort přepravy jako metro.

Jen na Manhattanu existovaly v minulosti čtyři různé nadzemní dráhy, z nichž ta první (Ninth Avenue Line) byla otevřena již v roce 1868. V té době na území dnešní České republiky ještě neexistoval ani jeden tramvajový provoz. Nadzemky byly původně provozované různými společnostmi, ještě do konce 19. století byly ale začleněny do Manhattan Railway Company a od roku 1902 převzala v rámci licence provoz společnost Interborough Rapid Transit Company, zkracovaná jako IRT. Tato společnost stála také za budováním tras metra, z nichž první byla otevřena v roce 1903. Metro a nadzemní dráhy tvořily dlouhá léta vzájemně se doplňující systém, který umožnil (vedle dalších faktorů) poměrně brzkou likvidaci tramvajové sítě na Manhattanu.

Tramvaje většinou nadzemních drahám musely ustoupit. Zde však vidíme ještě čilý dopravní ruch pozemní a nadzemní kolejové dopravy v New Yorku. (zdroj: Wikipedia.org)

Firma IRT byla v roce 1940 převzata městem a s ní i systém metra a nadzemek. S postupnou a preferovanou výstavbou metra ale význam nadzemních drah pozvolna upadal a tratě byly převáděny do podzemí, takže ocelové konstrukce se začaly z města pozvolna vytrácet. První z nadzemních drah byla zrušena již v roce 1938 (ještě za éry IRT), další následovaly v letech 1940 a 1942. Poslední se v provozu udržovala Third Avenue Line, jež byla postupně zkracována během 50. let. V roce 1955 opustila Manhattan a její zbylý úsek za řekou Harlem v nechvalně proslulé čtvrti Bronx převážel cestující až do roku 1973, kdy byla historie nadzemních drah v New Yorku, jež tvořily dlouhá léta součást páteřního systému veřejné dopravy, uzavřena.

Stanice nadzemní dráhy společně s jednou z tramvají na bateriový pohon. Provoz těchto nízkopodlažních vozů ovšem nebyl v New Yorku příliš úspěšný. (zdroj: Wikipedia.org)

Ruku v ruce s rušením tratí docházelo také k úpravě veřejného prostoru a trasy nadzemních drah byly bezezbytku likvidovány. Dnes je jejich připomínkou několik uchovaných vagónů v muzeu metra (resp. společnosti MTA) na levém břehu East River v Brooklynu a také tzv. High Line. Jedná se o netradiční zbytek konstrukce nadzemní dráhy ležící v západní části Manhattanu, která ovšem na rozdíl od námi zmiňované čtveřice drah nesloužila osobní dopravě. Přesto, pokud navštívíte New York, rozhodně byste neměli toto místo při své návštěvě vynechat. Nejen kvůli unikátnímu architektonicko-urbanistickému projektu, jenž zde byl realizován, ale také kvůli pocitu, jenž vás vrátí v čase zpět do doby, kdy nadzemní dráhy byly běžnou součástí veřejné dopravy v jednou z nejúžasnějších měst na světě.

Více si o parku High Line povíme již 3. 1. 2015.

Jeden z vozů nadzemní dráhy dochovaný v muzeu MTA v New Yorku. (foto: Libor Hinčica)

Podobné články