Menu

Siemens dodá metro do Norimberku

Vzhled nových jednotek G1 pro Norimberk přibližuje tato vizualizace. Jednotky jsou určeny pro provoz na lince U1. (zdroj: Siemens AG, ergon3design)
Vzhled nových jednotek G1 pro Norimberk přibližuje tato vizualizace. Jednotky jsou určeny pro provoz na lince U1. (zdroj: Siemens AG, ergon3design)
Stáhnout PDF
Nezařazené
07. 12. 2015 17:08
Redakce
1 minuta čtení

Metro v německém Norimberku (cca 498 000 obyv.) se dočká nových vlaků. Celkem bude do tohoto bavorského města dodáno 84 vozů, které budou tvořit 21 čtyřvozových vlaků. Vítězem kontraktu, který zahrnuje opci na dalších 13 souprav, se stala společnosti Siemens s modelem G1, který spadá do rodiny metra Siemens Inspiro.

Vzhled nových jednotek G1 pro Norimberk přibližuje tato vizualizace. Jednotky jsou určeny pro provoz na lince U1. (zdroj: Siemens AG, ergon3design)

Metro v Norimberku bylo otevřeno 1. 10. 1972. V roce 1984 přibyla k lince U1 navíc linka U2 a v roce 2008 i linka U3. Právě tyto tři trasy, které se v průběhu let několikrát prodlužovaly, tvoří tzv. kmenové linky systému (o celkové délce 36 km), navíc jsou však v trasách linek U1 a U2 provozovány ještě linky U11 a U21, které jsou vedeny vždy jen v části trasy a slouží pro posílení provozu. Kromě Norimberku obsluhuje metro také sousední Fürth (cca 114 000 obyv.), který dnes na východní straně s Norimberkem splývá v jeden celek.

Provozovatel metra společnost VAG (Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg) objednal celkem 21 vlaků s opcí na dalších 13 typu Siemens G1, které by měly sloužit na lince U1. Termín dodání je stanoven na polovinu roku 2018. Výroba jednotek proběhne v závodě Siemensu ve Vídni, řada komponentů (včetně trakčních motorů, trakčních i pomocných měničů a kontrolních jednotek) však bude vyráběna v oblasti okolo Norimberku.

Dodávky metra G1 pro Norimberk by měly být dokončeny v polovině roku 2018. Celkem si dopravce VAG objednal 21 čtyřvozových vlaků. (zdroj: Siemens AG, ergon3design)

Michael Richarz, vedoucí pro technologie a provoz ze společnosti VAG, k výběru vozidel uvedl: „Jsme rádi, že máme jako partnera právě Siemens. Společnost má nejen celosvětové zkušenosti ve výrobě kolejových vozidel, ale je také velmi dobře obeznámena s podmínkami v Norimberku. Koneckonců, Siemens byl generálním dodavatelem pro automatizaci našich linek U2 a U3.“

Spokojenost je patrná pochopitelně také na straně vítězného dodavatele. Jochen Eickholt, ředitel divize Mobility ve společnosti Siemens, k úspěchu v Norimberku podotkl: „Spolupracujeme s dopravcem VAG již řadu let. Jsme proto o to více rádi, že vyjednávání pro nás dopadla úspěšně.“

Linka U1 je nejstarší, nejdelší (18,5 km, 27 stanic) a nejvíce vytížená ze všech tras norimberského metra. Na rozdíl od linek U2 a U3 není její provoz doposud převeden do automatického režimu bez strojvůdců. Jednotky G1 budou sice dodány se stanovišti strojvůdce (na koncích vlaku), jejich provedení však bude umožňovat snadné odstranění a převedení do automatického režimu. Oproti současným vozům provozovaným na lince U1 budou souprava koncipována jako plně průchozí. Dveře budou vyhotoveny v širším provedení s výsuvnou rampou, jež bude ve stanicích překlenovat prostor mezi soupravou a hranou nástupiště. U našeho západního souseda se tradičně dbá také na ekologii. Siemens zdůrazňuje, že jeho vlaky jsou k životnímu prostředí velmi šetrné, a to nejen v provozu, kdy díky nižší hmotnosti budou mít menší spotřebu elektrické energie, ale také v procesu výroby, kdy se ve velké míře uplatňují recyklovatelné materiály. Po skončení služby by mělo být možné recyklovat až 94,5 % dílů.

Doplňme, že Siemens se podílel v minulosti na dodávkách všech existujících souprav norimberského metra, byť s různou mírou uplatnění své práce. Nejvíce se angažoval v dodávkách nových vlaku DT3 a DT3-F pro linky U2 a U3 v letech 2004–2011.

Linka U1 jako jediná dosud není v režimu provozu bez strojvůdce. Metro G1 proto bude vybaveno kabinami na obou koncích vlaku, která však bude demontovatelná. (zdroj: Siemens AG, ergon3design)

Podobné články