Menu

Dodá Škoda 39 jednotek pro norimberský S-Bahn?

Vizualizace jednotky pro National Express Rail. (zdroj: Škoda Transportation)
Vizualizace jednotky pro National Express Rail. (zdroj: Škoda Transportation)
Stáhnout PDF
Nezařazené
17. 12. 2015 12:57
Redakce
1 minuta čtení

Bavorská železniční společnost Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) potvrdila, že vítězným operátorem na zajištění příměstské dopravy v Norimberku by se měla stát společnost National Express Rail. Ta si jako dodavatele svých jednotek vybrala českou Škodu Transportation s odvozenou modifikací jednotek, jež jsou u nás provozovány u ČD pod obchodním jménem RegioPanter.

Vizualizace jednotky pro National Express Rail. (zdroj: Škoda Transportation)

V únoru letošního roku vyhlásila bavorská železniční společnost BEG vítězem zakázky na zajištění příměstské železniční dopravy pro období let 2018–2030 britskou společnost National Express Rail. Proto tomuto rozhodnutí se však odvolal u Komory pro zadávací řízení pro jižní Bavorsko (obdoba českého antimonopolního úřadu) další účastník tendru, jímž byly německé dráhy Deutsche Bahn. Prvotním rozhodnutím komory bylo, že v soutěži došlo k procesním pochybením, nicméně National Express Rail se proti tomuto tvrzení odvolal k Vrchnímu zemskému soudu, který nároky DB již v září 2015 zamítl. Bavorské železniční společnosti BEG tím ovšem vznikla opětovná povinnost ověřit finanční způsobilost britského vítěze. Všechny tyto podmínky byly nyní splněny a BEG vyhlásil National Express Rail už podruhé v letošním roce vítězem. Neúspěšní kandidáti se ale mohou opět odvolat, a to až do 3. 1. 2016. Teprve poté nabude rozhodnutí BEG právní moci.

Pokud se National Express Rail skutečně na počátku ledna 2016 stane vítězem tendru, připadne české Škodě Transportation dosud největší exportní dodávka na německém trhu, resp. největší v západní Evropě. Dodat by do roku 2018 měla celkem 39 pětivozových jednotek vycházejících z typu Škoda 7Ev, známých jako RegioPanter (u ČD řady 440, 640 a 650). Lze ovšem očekávat, že se neúspěšní uchazeči, opět odvolají, jak nastiňuje také Zdeněk Majer, viceprezident pro obchod společnosti Škoda Transportation: „Pro naši společnost by se jednalo o obrovskou zakázku, jak z finančního, ale především výrobního hlediska. Zakázka je ovšem zajímavá i z toho pohledu, že se jedná o první trať typu S-Bahn, kterou by neprovozoval DB, který má jinak na trhu majoritu. Obávám se, že rozhodnutí BEG bude znovu podrobeno přezkoumání Komory pro veřejné zakázky v Mnichově, nezbývá tedy než čekat a lze pouze konstatovat, že Škodovka podala kvalitní a konkurenceschopnou nabídku.“

Škoda Transportation se v posledních letech významně orientuje na západní trhy. Navíc v srpnu letošního roku koupila skupina Škoda Transportation kontrolní podíl ve finské firmě Transtech. S výjimkou zakázky na dodávku šesti souprav push-pull včetně lokomotiv pro Deutsche Bahn, jež by měly začít jezdit shodou okolností rovněž v Bavorsku už v prosinci 2016, se ovšem doposud českému výrobci v kontraktech na západ od našich hranic příliš nedaří. Zakázka pro National Express Rail by jistě pozici firmy s okřídleným šípem ve znaku na náročných západních trzích posílila.  

Doplňme, že systém S-Bahn Nürnberg zajišťuje obsluhu v okolí měst Norimberk, Fürth a Erlangen. První linka byla otevřena dne 26. 9. 1987 (Norimberk – Lauf), další pak následovaly v letech 1992, 2001 a 2010. Celkově má síť linek S-Bahnu 4 trasy o délce 224 km. Dosavadním provozovatelem je společnost DB Franken, která zde používá jednotky Bombardier Talent 2.

Podobné články