Most nakoupí tramvaje od Pragoimexu

Žádné překvapení nepřinesl tendr na tři nové nízkopodlažní tramvaje pro mostecký DP. Výběrové řízení vypsané v dubnu 2018 umožňovalo fakticky účast jen jednoho uchazeče. Ten se přihlásil, nabídl vyšší cenu, než byla odhadovaná hodnota zakázky, a vyhrál.

Tramvaj typu EVO2 v Liberci. (foto: Libor Hinčica)

Výběrové řízení na trojici 100% nízkopodlažních dvoučlánkových tramvají v Mostě patří mezi ta, kde nemohlo být o budoucím vítězi příliš pochyb. Technická kritéria požadovala vozidlo s otočnými podvozky a 100% nízkou podlahou (resp. průchod vozidlem bez schodů), přičemž klíčovou podmínkou, jež se jevila jako problematická pro případné další uchazeče, bylo prokázání kvalifikačních kritérií tím, kdy musel zájemce o účast v tendru prokázat, že v posledních 3 letech dodal alespoň jednu tramvaj identické délky (jinak mohlo jít o vozidlo technicky naprosto rozdílné). S ohledem na to, že v kategorii tzv. středně kapacitních vozidel se v Evropě prodeje téměř neodehrávají, byla tato podmínka splnitelná fakticky jen pro jednoho uchazeče – společnost Pragoimex, resp. některého z členů Aliance TW Team.

A Pragoimex stihl během pouhých tří týdnů, které měli uchazeči na podání nabídek, svou nabídku připravit a předložit. Ostatně to nemuselo být až tak složité, neboť tramvaj typu EVO2, která prozatím jezdí v podobě jediného prototypu v Liberci, splňovala beze zbytku požadovaná kritéria mosteckého DP.

Původně odhadovaná hodnota kontraktu byla 101,5 mil. Kč bez DPH, tedy ca 33,8 mil. Kč na vůz. Předložená nabídka však operovala s částkou vyšší, a sice 103,95 mil. Kč, tedy 34,65 mil. Kč za vůz. Nákup tramvají, jež mají být dodány do 24 měsíců od podpisu smlouvy, má být spolufinancován Evropskou unií.

Libor Hinčica