Brno dokončilo opravu retro trolejbusu Škoda 15 Tr

Dopravní podnik města Brna má další přírůstek do své sbírky historických retro vozidel, která používá pro provoz na zvláštních historických linkách, mimořádných spojích pravidelných linek, pro prezentaci a k pronájmu. Po opravených tramvajích K2, T3 a T2 byl tentokrát do stavu po dodání uveden kloubový trolejbus Škoda 15 Tr ev. č. 3502.

Repasovaný trolejbus Škoda 15 Tr ev. č. 3502. (foto: Ing. Jiří Černý)

Na nádherně zrekonstruovaném vozidle pracovali zaměstnanci brněnského DP s přestávkami celkem 19 měsíců. V Brně se první článkový trolejbus Škoda 15 Tr objevil v roce 1983, kdy zde Škoda Ostrov představila vůbec první prototyp svého kloubového trolejbusu na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Trolejbus sklidit velmi pozitivní ohlasy, k sériové výrobě se ale výrobce propracoval až o řadu let později, než bylo původně předpokládáno (od r. 1988). První prototyp „patnáctky“ se do Brna vrátil ještě v roce 1985, avšak jen jeho přední část, která zde byla prodána jako zdroj náhradních dílů a poté zlikvidována. Další vozy Škoda 15 Tr se v Brně objevily až v roce 1990.

V roce 1990 byly dodány tři vozy, o rok později dalších 5, čímž však dodávky trolejbusů tohoto typu navzdory dřívějším očekáváním ustaly. Největší trolejbusový provoz v ČR si tak dlouho vystačil jen s osmi článkovými trolejbusy. „Patnáctky“ se Brně dočkaly velké modernizace, jejímž cílem bylo vozy přizpůsobit zvnějšku modernějšímu provedení (známé pod označením Škoda 15 TrM). V letech 2000–2005 bylo postupně modernizováno všech 8 vozů, po roce 2010 prošly vozy další velkou prohlídkou, v jejímž rámci obdržely například protiskluzovou podlahovou krytinu ALTRO, klimatizaci stanoviště řidiče atp.   

Trolejbus před komínskou vozovnou. (foto: Ing. Jiří Černý)

S vyřazováním trolejbusů Škoda 15 Tr začalo Brno v roce 2015, kdy byl pro prasknutí zadní nápravy odstaven vůz ev. č. 3503. V témže roce následoval i vůz ev. č. 3507. Oba trolejbusy se podařilo prodat na Ukrajinu a dnes louží ve městě Žytomyr. Trolejbus ev. č. 3501 byl odstaven v lednu 2016 a později převeden mezi historická vozidla Technická muzea v Brně, které má trolejbus zachováno ve stavu po vyřazení z provozu. V roce 2017 byly odstaveny vozy ev. č. 3502 a 3508. Druhý jmenovaný se stále nachází v Brně a je nabízen k odprodeji, zatímco trolejbus ev. č. 3502 si Dopravní podnik města Brna rozhodl ponechat jako retro vozidlo. V květnu 2017 byla zahájena náročná rekonstrukce tohoto trolejbusu (odstrojení vozidla, rozpojení, otryskání článků, provedení karosářských prací, lakování, postupné dostrojení). Většina úkonů (vyjma otryskání) byla provedena v areálech DPMB, konkrétně ve vozovně Komín a v dílnách v Medlánkách (karosářské práce včetně dosazení čel s původním vzhledem a lakování).

Pohled do interiéru trolejbusu. (foto: Ing. Jiří Černý)

Oproti původním předpokladům se v důsledku vytížení kapacity dílen i komínské vozovny práce na trolejbuse poněkud protáhly, výsledek však rozhodně stojí za to. Brno má další nádhernou perlu ve své sbírce, která dne 28. 11. 2018 zvládla úspěšně zkušební jízdy i technicko-bezpečnostní zkoušku a nyní již bude čekat na potvrzení schválení úprav na vozidle ze strany Drážního úřadu.

Nadále zůstávají v provozu trolejbusy Škoda 15 Tr ev. č. 3504, 3505 a 3506, jejichž vyřazení se očekává nejpozději s dodáním nových článkových parciálních trolejbusů, které Brno momentálně poptává.  

Libor Hinčica