Návrat tramvají do Cincinnati – II. část – moderní tramvaj

Včera jsme se ohlédli za historií neobvyklých tramvají v americkém Cincinnati, nyní se podíváme na jejich comeback do tohoto města ve státě Ohio. Jejich návrat, který se přetavil ve skutečnost dne 9. 9. 2016, souvisí úzce s částí zvanou Over-the-Rhine (v blízkosti centra měst; německými osadníky města původně nazývaná německy Über die Rhein, tedy Nad Rýnem). Tato část, která se vyznačuje historickými dělnickými domy, se na konci 20. století potýkala s nezájmem investorů, kteří upřednostňovali přímo centrum města. Proto vedení Cincinnati začalo přemýšlet nad tím, jak odlivu obchodníků zabránit a udržet atraktivitu Over-the-Rhine i do dalších let. Jako řešení bylo navrženo zavedení tramvajové linky, která se stane výrazným prvkem v ulicích, jenž bude slibovat lidem rychlé a pohodlné spojení. Plán na zavedení tramvají se objevil poprvé v roce 2002. Jako vzor posloužil projekt tramvajové dopravy v Portlandu ve státě Oregon, kde se podařilo úspěšně zavést tzv. dopravně orientovaný rozvoj vybraných oblastí.

Nové tramvaje do Cincinnati dodal CAF. (zdroj: Wikipedia.org)

Studie proveditelnosti byla dokončena v roce 2007 a počítala se zavedením 6,3 km dlouhé tramvajové trati ve formě velké smyčky ve tvaru osmičky skrze centrum města. Počítalo se s tím, že vedení tramvajové linky přivede do oblasti až 3 400 nových residentů a až 34 mil. dolarů díky zvýšenému výběru daní z nemovitosti a cca 17 mil. dolarů z maloobchodního prodeje novým obyvatelům. Další příjmy byly počítány z parkovacích míst, pronájmu kancelářský jednotek atp. Závěrem bylo, že realizací tramvají může Cincinnati pouze získat. Za každý dolar, který v oblasti investuje, totiž získá 15,2 dolarů jinou formou (daněmi, pronájmem, prodejem atp.). Data ze studie – která se jevila jako příliš optimistická (ostatně za deset let by mělo město získat necelé 2 mld. dolarů) – zkontrolovali ještě odborní pracovníci University of Cincinnati, kteří však správnou výsledků jen potvrdili.

Následná projektová studie z roku 2010 počítala s tím, že tramvajemi bude denně cestovat okolo 4 600 lidí. V rámci celkového počtu lidí působících v oblasti Downtownu a Over-the-Rhine by přitom nemělo jít o nějaké nadhodnocené hodnoty pasažérů – předpokládá se, že tramvají bude jezdit denně jen 2 % všech lidí, kteří v oblasti centra města pracují, 2 % návštěvníků (například místních kongresů) a 2 % obyvatel části Over-the-Rhine.

Plán vedení tramvajové linky v Cincinnati. (zdroj: Wikipedia.org)

Město schválilo záměr na vybudování tramvajové trati dne 23. 4. 2008. Ne všichni občané města ale byli ze záměru města nadšeni a dokonce dvakrát se podařilo vyvolat referendum, které mělo zabránit městu v jeho plánu začít se stavbou tramvajové trati. První referendum skončilo dne 3. 11. 2009 poměrem 56 % ku 44 % ve prospěch plánu na zavedení tramvají. Druhé referendum, konané takřka přesně o dva roky později (8. 11. 2011) již tak přesvědčivé nebylo, i tak ale tramvaj s 52 % všech hlasů získala zelenou.

Se stavbou se začalo 17. 2. 2012, tehdy se ale začalo jen s vybranými zemními pracemi a přeložkami inženýrských sítí. Kontrakt se zhotovitelem samotné trati (včetně vozovny, napájecího systému atp.), jímž se stalo konsorcium firem Messer, Prus a Delta JV, byl podepsán až dne 15. 7. 2013. krátce na to se však konaly ve městě volby, v nichž získali navrch odpůrci tramvají. Ti se snažili znovu výstavbu zablokovat, tentokrát bez referenda, avšak politicky. Ukázalo se ale, že náklady na zastavení projektu by byly skoro stejné, jako by bylo jeho dokončení. Proto se nakonec podařilo při hlasování prosadit dokončení tramvajové trati, a to i díky hlasům lidí, kteří během předvolební kampaně brojili proti tramvaji.

Vozidla pro nový systém byla objednána u španělské společnosti CAF. Původně se očekávalo, že tramvaje budou dodány již v červenci 2014, nakonec však došlo k posunu (i vinou zdržení stavby) a první z pěti nových tramvají byla dodána až 30. 10. 2015. Následně byly zahájeny dlouhodobé zkušební jízdy s vozidly bez cestujících, které byly ukončeny na počátku září 2016. Od 9. 9. až do neděle 11. 9. 2016 je pak město Cincinnati ve víru oslav – do města se po 65 letech vrátily tramvaje.