„Ruské EVO“ zamíří do Rostova na Donu

Tramvaj typu 71-911 známá pod obchodním jménem City Star je někdy označována mezi zájmovou veřejností jako „ruské EVO“, což vychází z podobnosti koncepce této tramvaje vyráběné firmou PK Tronsportnyje Systemy (PK TS) s českým modelem EVO1, který u nás nabízí společnost Pragoimex (resp. Aliance TWT).

Prototypový vůz 71-911 City Star během zkoušek v Moskvě. (foto: Andrej Lazarev)

Jak čtenáři našeho časopisu vědí, ruský sólo nízkopodlažní vůz přišel na trh o rok dříve před českým vozidlem (podrobně jsme se této problematice věnovali v čísle 5/2015). Zatímco EVO1 zatím existuje v jediném exempláři, který byl v červenci letošního roku předán do Mostu (zde vůz již obdržel ev. č. 316 a prošel změnou lakování), ruská obdoba City Star byla prozatím ve své základní konfiguraci (pro rozchod 1 524 mm) vyrobena v osmi kusech, které všechny jezdí ve Tveru. V dohledné době by se však měl počet vozidel tohoto typu rozšířit. Celkem 16 tramvají totiž objednal Rostov na Donu.

Jelikož je Rostov jediným ruským provozem, který využívá standardní rozchod 1 435 mm, musela být konstrukce vozidla pro podmínky místního provozu částečně upravena. Modifikovaný typ je označen jako 71-911E (obchodní jméno City Star ovšem zůstává zachováno), přičemž první z vozů této verze se v síti rostovských tramvají objevil již 27. 2. 2016 (v pořadí všech vyrobených vozů City Star jde tedy o devátý vůz), kdy byl zahájen dlouhodobý zkušební provoz. Tramvaj s ev. č. 080 by již měla ve městě zůstat. Dalších 15 tramvají by pak firma PK TS měla předat do konce listopadu letošního roku.

Rostov na Donu je jediným ruským městem, do kterého byly v minulosti dodány tramvaje typu T1 z Tatry-Smíchov. Nyní čítá flotila tramvají vyrobených v minulosti v Československu jen 14 kusů, přičemž zastoupeny jsou tramvaje T3 (jeden dvoudveřový vůz) a T6B5. Celkem má dnes Rostov k dispozici pro osobní dopravu 42 tramvají, přičemž všechna ostatní vozidla mimo jmenované vozy z ČSSR byla již vyrobena ruskými výrobci.