Za trolejbusy do Bulharska (6) – Pleven

Trolejbusová doprava byla ve zhruba 100tisícovém Plevenu zprovozněna 7. října 1985, kdy byla otevřena první trať od vlakového nádraží na jižní konečnou Mosta.

Read More

Vybrané trolejbusové a tramvajové investiční akce na Ukrajině (4)

Po bezmála čtyřech měsících se je vhodné opět podívat na to, co se děje na Ukrajině. Zprávy to jsou veskrze pozitivní.

Read More

DP Praha postaví novou budovu vozovny Hloubětín

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je nucen rozšířit omezení provozu v deponační hale vozovny Hloubětín, kde je již přes čtyři roky provoz částečně omezen z důvodu závad konstrukce střechy. Od pondělí 15. ledna 2018 bude z bezpečnostních důvodů toto opatření rozšířeno na celou halu odstavů tramvají, která bude uzavřena pro veškerý pravidelný provoz. Aktuální výsledky diagnostického sledování konstrukce střechy haly, prováděného kontinuálně od roku 2014, již neumožňují garantovat bezpečný provoz haly. DPP proto počítá s výstavbou nové budovy vozovny Hloubětín. Preventivní opatření by nemělo mít žádný vliv na rozsah a kvalitu služeb pro cestující pražské MHD.

Read More

(Nejen) za tramvajemi do Usol'je-Sibirského

Následující řádky nás přenesou především do menšího města (cca 80 tisíc obyvatel) ležícího asi 70 km severozápadně od správního střediska oblasti Irkutsku a asi 150 km západně od břehu jezera Bajkal. Tímto městem je Usolje-Sibirskoje, ve kterém letos oslavila 50 let činnosti tramvajová doprava. Podíváme se ale i dále. 

Read More

Mnichov potřebuje novou vozovnu a depo metra

Do svízelné situace se dostává dopravce Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), který zajišťuje provoz městské dopravy v metropoli Bavorska. S rostoucím počtem pasažérů se rozhodla společnost pořizovat stále delší a delší nová vozidla, aby bylo možné nabízet komfortní a ekonomickou dopravu. Důsledkem je však nedostatek technického zázemí na údržbu vozidel.

Read More