Streetparty 150

Dopravní podnik města Brna (DPMB) si na poslední srpnový den tohoto roku připravil akci, kterou měly vyvrcholit oslavy výročí 150 let městské hromadné dopravy v Brně.

Read More

Ostravské trolejbusy oslavily 65. výročí. Dožijí se 100 let?

V sobotu 9. 9. 2017 byla Dopravním podnikem Ostrava (DPO) v areálu vozovny trolejbusů uspořádána oslava 65 let provozu trolejbusů v Ostravě. Nejvyšší představitel DPO, Daniel Morys, se ovšem tento týden pro sdělovací prostředky opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že by budoucnost měla ve městě patřit namísto trolejbusů elektrobusům.

Read More

(Nejen) za tramvajemi do Usol'je-Sibirského

Následující řádky nás přenesou především do menšího města (cca 80 tisíc obyvatel) ležícího asi 70 km severozápadně od správního střediska oblasti Irkutsku a asi 150 km západně od břehu jezera Bajkal. Tímto městem je Usolje-Sibirskoje, ve kterém letos oslavila 50 let činnosti tramvajová doprava. Podíváme se ale i dále. 

Read More