Francouzské Caen nakoupí tramvaje od Alstomu

Caen je jedním ze dvou francouzských měst, které si v minulosti nechalo zlákat ke stavbě tzv. systému tramvají na pneumatikách od Bombardieru (tím druhým bylo město Nancy). Provoz ovšem nenaplnil původní očekávání a potýkal se s velkým množstvím technických problémů, byť v Caen neměly takový rozsah jako v Nantes. 

Read More

Tramvaje na pneumatikách v Medellínu

V čísle 2/2015 jsme se mohli díky příspěvku Ing. Filipa Jiříka seznámit s francouzskými provozy, ve kterých byly zavedeny tramvaje na pneumatikách. Při té příležitosti byl představen i systém Translohr. Ten se ve Francii uplatnil na tramvajové síti v regionu Île-de-France, jmenovitě na jejích linkách T5 a T6, a dále na jediné tramvajové lince ve městě Clermont-Ferrand. Mimo Francii byl systém Translohr, za nímž dnes stojí Alstom, zaveden v čínských městech Tchien-ťin (jedna linka o délce 7,86 km a 14 zastávkách, otevřena roku 2007) a Šanghaj (jedna linka o délce necelých 10 km a 15 zastávkách, otevřena roku 2010), v italských městech Padova (jedna linka o délce 10,3 km a 25 zastávkách, otevřena roku 2007) a Benátky (2 linky o délkách 14, resp. 6 km, a 23, resp. 14 zastávkách, první linka otevřena roku 2010) a úplně nejnověji v kolumbijském Medellínu. Právě tam budou nyní mířit naše kroky. 

Read More

Konec tramvají na pneumatikách v Caen se blíží

Město Caen ve Francii se připravuje na přestavbu své sítě „tramvají na pneumatikách“ na klasickou tramvaj. O projektech tzv. tramvají na pneumatikách jsme podrobně informovali v čísle 2/2015 v třetím díle seriálu Ing. Filipa Jiříka. Připomeňme, že vozidla této zvláštní konstrukce se svým charakterem pohybují mezi tramvají a trolejbusem a ve Francii se rozšířily dva základní typy.

Read More