Petrohradský Čižik dokončen

Ambiciózní projekt modernizující část petrohradské tramvajové sítě s pomocí soukromého kapitálu se 1. září 2019 dočkal svého nejvýznamnějšího milníku. Všechny naplánované čtyři linky byly totiž s platností od onoho dne spuštěny v plném objemu.

Read More

Tramvají do Zdib a Sedlce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje převzala od společností Metroprojekt a Dipro technicko-ekonomickou studii tramvajové tratě z pražských Kobylis do Zdib a Sedlce. Studie měla odpovědět na otázku, zda by tramvaje ve zvolené trase do středočeské obce Zdiby mohly konkurovat individuální automobilové dopravě. Jejich zavedením by mělo dojít ke zvýšení komfortu pro pasažéry veřejné dopravy, kteří v současné době musí používat pouze autobusy.

Read More

Parní tramvaj v Hranicích

V čísle 5/2017 jsme v souvislosti s článkem o elektrobusech v Hranicích zmínili, že se ve městě v minulosti uvažovalo rovněž o zavedení tramvají. Ve státním okresním archivu v Přerově jsme se pokusili zjistit o tomto záměru více, nicméně podařilo se nám dohledat jen několik kusých údajů, které uveřejnil dobový tisk. O tyto údaje bychom se s Vámi nyní rádi podělili.

Read More

Belgický Lutych si na obnovení tramvají bude muset počkat

Lutych (francouzsky Liège) je hlavní město stejnojmenné provincie na východě Belgie, jehož aglomerace čítá zhruba 600 000 obyvatel. V prosinci 2014 vybrala místní společnost SWRT (Société Régionale Wallonne du Transport) po letech příprav zhotovitele nového tramvajového provozu, jenž měl být postaven v režimu PPP (Private Public Partnership). Na základě rozhodnutí evropského statistického úřadu Eurostat ale byly v březnu 2015 práce na projektu zastaveny a nyní regionální vláda ve Valonsku hlásí – tendr na zhotovitele se bude opakovat.

Read More