Práce na novém tramvajovém systému v Lundu míří do cílové roviny

Ještě jednou se tento týden podíváme do Švédska, tentokrát do více než 90tisícového města Lund, které leží nedaleko “trolejbusové” Landskrony a je jen 10 minut jízdy vlakem od města Malmö. V příštím roce, dne 16. srpna 2020, jak stanovila příslušná komise dne 16. dubna 2019, má nový tramvajový provoz začít sloužit veřejnosti. Stane se tak v den, kdy dochází ke změně jízdních řádů spjaté s koncem tamních letních prázdnin.

Read More

Brno získalo dotaci na stavbu tramvajové trati ke kampusu

Město Brno získalo na základě žádosti Dopravního podniku města Brna dotaci na stavbu tramvajové trati, která má propojit městské části Starý Lískovec a Bohunice. Práce na devět set metrů dlouhé trati ze zastávky Osová k Univerzitnímu kampusu začnou ještě letos. Z operačního programu Doprava se podařilo získat více než miliardu korun.

Read More

V Praze u Národního muzea vzniká nová tramvajová trať

Dopravní podnik hl. m. Prahy v těchto dnech dokončuje realizaci nového úseku tramvajových kolejí ve Vinohradské ulici mezi historickou a novou budovou Národního muzea. Tento úsek zatím není napojen na stávající kolejovou síť, jedná se však o důležitý základ pro budoucí novou tramvajovou trať.

Read More

Tramvají do Zdib a Sedlce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje převzala od společností Metroprojekt a Dipro technicko-ekonomickou studii tramvajové tratě z pražských Kobylis do Zdib a Sedlce. Studie měla odpovědět na otázku, zda by tramvaje ve zvolené trase do středočeské obce Zdiby mohly konkurovat individuální automobilové dopravě. Jejich zavedením by mělo dojít ke zvýšení komfortu pro pasažéry veřejné dopravy, kteří v současné době musí používat pouze autobusy.

Read More

Kyjev plánuje prodloužení tramvajové rychlodráhy

Již na počátku roku 2017 starosta Kyjeva Vitalij Kličko poprvé oficiálně promluvil o možnosti prodloužení tramvajové rychlodráhy spojující Michailivskou Borščahivku s kyjevským vlakovým nádražím, a to vytvořením odbočky těsně před konečnou u nádraží směrem ke stanici metra Palac Sportu.

Read More

Návrat tramvají do USA? Ne vždy zcela úspěšný

Po roce 2000 bylo možné sledovat velký boom v rozvoji tramvajových systémů ve Spojených státech. Města se snažila zpravidla implementovat do svých ulic zpět dopravní prostředek, který před desítkami let odstranila jako neperspektivní a ulice uvolnila automobilům. Likvidace tramvajových systémů byla nezřídka vnímána jako chyba, kterou by bylo možné v nových podmínkách napravit. Zdaleka ne všechny nové tramvajové systémy jsou ale tak úspěšné, jak bylo očekáváno.

Read More

Praha chce do 13 let výrazně rozšířit svou síť tramvají

Praha společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) plánují v následujících letech stavbu téměř tří desítek tramvajových tratí, a to dle strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030, kterou vypracoval pražský DP. Tři z nich mají být vybudovány do pěti let a stavba dalších se zahájí do roku 2030. Má také vzniknout nová vozovna a dvě nové tramvajové smyčky. Tímto rozvojem chce Praha společně s DP docílit kvalitní plošné obsluhy města s dobrou provázaností na další prostředky veřejné i individuální dopravy.

Pokud se plány města vydaří, přibudou nejen kilometry tratí, ale i nová vozovna. V ní by měly být deponovány tramvaje, jejichž nákup si výstavba tramvajových tratí vynutí. (foto: Libor Hinčica)

Nové tramvajové linky by měly nahradit silně zatížené autobusové spoje zejména do sídlištních celků a přispět k systémové vazbě dopravy. To v praxi znamená, že tramvaj nedojede pouze k metru, ale propojí také širší oblasti města. Vybudované tratě nepovedou pouze ve směru do centra, ale vzájemně propojí i okraje širšího centra a také obslouží nově se rozvíjející oblasti. V souvislosti s možným rozšiřováním tramvajové sítě potřebuje DP vystavět i novou vozovnu. Výhledově má být v Záběhlicích.

„Povrchová kolejová doprava by měla tvořit páteř veřejné dopravy v Praze. Z hlediska dopravní obslužnosti, ochrany životního prostředí i ekonomické efektivity je to nejvhodnější typ MHD. Proto jsem připraven rozvoj nových tramvajových tratí maximálně podporovat,“ řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.

„Záměry jsou rozděleny do tří fází dle stupně jejich připravenosti. První skupina zahrnuje projekty, které jsou v souladu s územním plánem a jsou v pokročilém stádiu přípravy. U těchto tratí je předpoklad zahájení provozu do pěti let. V rámci zajištění finančních zdrojů se rovněž uvažuje o podání žádosti na spolufinancování z fondů EU,“ uvedl Jan Blecha, investiční ředitel DPP.

V první fázi půjde o prodloužení kolejí o 2,4 km z Divoké Šárky na Dědinu. Náklady jsou odhadovány na 893,2 mil. Kč.  Dále vznikne 1,9 km dlouhá trať ze Sídliště Barrandov přes Holyni do Slivence za 691,1 mil. Kč. Třetí chystanou výstavbou je prodloužení trasy z Modřan na Libuš (o 2,1 km) do míst, kde má být v budoucnu stanice metra D. Náklady této trati jsou odhadovány na 500 mil. Kč. Do pěti let také vzniknou tramvajové smyčky, a to na Zahradním Městě a u stanice metra A Depo Hostivař.

Mezi navrhovanými prodlouženími jsou i tramvajové tratě na Strahov či k Terminálu 3 ruzyňského letiště. Celou mapu plánovaných tratí si můžete prohlédnout pod tímto odkazem. (zdroj: DPP)

Druhá fáze zahrnuje celkem 16 projektů (plán všech tratí naleznete ZDE), které mají být realizovány do roku 2030. Ty jsou aktuálně součástí územně plánovací dokumentace nebo jsou u nich projednávána schválení záměru či pořizování příslušné změny územního plánu. Patří sem například trať ze zastávky Dědinská přes Dlouhou Míli do rozvíjející se lokality administrativní zástavby u starého letiště (Terminál 3), která má být dlouhá 2,1 km. Dále také šest kilometrů dlouhá trať z Kobylis do Bohnic a skoro pět kilometrů dlouhá trasa z Nádraží Podbaba do Suchdola. Přes šest kilometrů dlouhá bude také trasa z Choceradské přes Chodovec a Opatov na Háje s konečnou na Jižním Městě. DPP chce rovněž prodloužit tramvaje z Vinohradské k Hlavnímu nádraží a dále do Bolzanovy. V plánu je i obnovení tratě z Pankráce na Budějovickou, odkud by mohly tramvaje jezdit jak na Dvorce v Podolí, tak na opačnou stranu do Vyskočilovy a dále do Michle. V plánu je i výstavba Dvoreckého mostu z Prahy 4 na Prahu 5.

Třetí fáze obsahuje výhledové záměry, u kterých je základním cílem vyřešit například zanesení do územního plánu. K tomu by mělo dojít do roku 2030. Sem patří třeba prodloužení tramvají v úseku Záběhlická – Bohdalec – Eden – Vršovická a rovněž propojení Podbaby s trojskou zoo, nebo trať z Modřan do Komořan. Celkem je v této skupině 11 tratí, přičemž jde o otevřený seznam, který lze rozšířit i o zcela nové záměry.

Tramvajová doprava je zásadní součástí Pražské integrované dopravy a spolu s metrem a železnicí je jednou z jejích páteří. Pro téměř 1/3 všech cest veřejnou dopravou v Praze lidé volí právě tramvaj. I proto DPP vidí velký potenciál v jejím rozšíření. Výhoda rozsáhlé tramvajové sítě nabízí využití nejen pro osobní dopravu, ale také pro účely nákladní dopravy v rámci systému městské logistiky.

Délka tramvajové sítě je v Praze 142,7 kilometrů, přičemž asi 52 procent tratí vede po vlastním tramvajovém tělese. Zbylé jezdí po vozovkách společně s auty. Tramvaje přepraví ročně přes 360 milionů cestujících.

TZ DPP s úpravami redakce

Ostravě se komplikuje výstavba nové tramvajové tratě

Příprava tramvajové tratě na porubský osmý obvod v Ostravě se komplikuje. Tramvaje by zde v rámci projektu ekologizace veřejné dopravy rádo vidělo vedení města. Městský obvod Pustkovec, přes jehož katastr má být tramvaj vedena, se ovšem postavil proti.
 

Read More