Streetparty 150

Dopravní podnik města Brna (DPMB) si na poslední srpnový den tohoto roku připravil akci, kterou měly vyvrcholit oslavy výročí 150 let městské hromadné dopravy v Brně.

Read More

Parní tramvaj v Hranicích

V čísle 5/2017 jsme v souvislosti s článkem o elektrobusech v Hranicích zmínili, že se ve městě v minulosti uvažovalo rovněž o zavedení tramvají. Ve státním okresním archivu v Přerově jsme se pokusili zjistit o tomto záměru více, nicméně podařilo se nám dohledat jen několik kusých údajů, které uveřejnil dobový tisk. O tyto údaje bychom se s Vámi nyní rádi podělili.

Read More