Vrátí se trolejbusy do Livorna?

Toskánské město Livorno, které má momentálně okolo 157 tisíc obyvatel, se v současnosti zaobírá přípravou plánu udržitelné mobility, který by měl být dokončen mezi květnem a červnem 2020 a předložen ke schválení městské radě v červenci 2020.

Read More

Řím se chystá na otevření trolejbusového BRT koridoru

Hlavní město Itálie se připravuje na otevření trolejbusového BRT koridoru Eur Laurentina – Tor Pagnotta. Dne 22. dubna 2019 primátorka města Virginia Raggi oznámila, že společnost ATAC S.p.A., která je koncesovaným veřejným dopravcem zajišťujícím většinu MHD na území italské metropole, již vyškolila 35 nových řidičů trolejbusů.

Read More

Italská Pescara chce konečně zprovoznit trolejbusy

Itálie je sice poměrně aktivní v rozšiřování trolejbusové dopravy, avšak procesy, které se odehrávají během nakupování vozidel, výstavby tratí a zprovozňování nezřídka připomínají grotesku. Jedním z měst, které usiluje o trolejbusy, je také Pescara na pobřeží Jaderského moře ve střední Itálii. Ta má svou první trolejbusovou trať již několik let sjízdnou. Trolejbusy bychom zde ale hledali marně.

Read More

V Turecku se rodí nový trolejbusový provoz

I rok 2018 by se měl dočkat alespoň jednoho nového trolejbusového provozu. V tureckém městě Şanlıurfa (také nazývaném Urfa), které leží na jihovýchodě Turecka nedaleko syrských hranic a má více než půl milionu obyvatel, totiž momentálně trolejbusovou infrastrukturu budují a zatím jde vše jako po másle. Nová trať spojí muzejní čtvrť s centrem města. Její délka bude zhruba 8 km, dráty ovšem budou nainstalovány jen na okrajových úsecích o celkové délce 4,8 km.  . 

Read More