Canberra otevřela lehké metro

Hlavní město Austrálie otevřelo v sobotu 20. dubna 2019 nový tramvajový provoz, který je oficiálně označován jako lehké metro a sestává z jedné trati. V historii města se jedná vůbec o první tramvajový provoz, neboť plány datované první polovinou 20. století, ve které byla Canberra založena (1908), se nedočkaly uskutečnění.

Read More

Za trolejbusy do Brazílie (2) – Santos

Druhý, resp. třetí trolejbusový provoz, který ještě v Brazílii funguje, leží v přímořském městě Santos, které je od São Paula vzdálené asi 75 km a disponuje nejvýznamnějším přístavem v Jižní Americe. Trolejbusová síť v Santosu, který částečně leží na ostrově a má přes 430 tisíc obyvatel, byla otevřena 12. srpna 1963 a loni tedy oslavila své 55. výročí.

Read More

Lehké metro v Granadě po prvním roce provozu

Dne 21. září 2017 bylo otevřeno lehké metro v Granadě. Po roce provozu byl prováděn ve dnech 5. až 9. listopadu 2018 průzkum spokojenosti, ve kterém se měli cestující k novému systému vyjádřit. Na 10bodové stupnici, kde je desítka nejlepší, “vyfasovalo” lehké metro známku 7,94.

Read More

Tramvaje pryč, tramvaje zpět

V Almaty, kdysi hlavním městě Kazachstánu, zrušili na konci října 2015 tramvajový provoz, který zde fungoval od roku 1937. Současný primátor Almaty, Bauyržan Bajbek, nedávno potvrdil, že se bude od příštího roku realizovat jejich návrat. Byl to přitom on, kdo krátce po svém nástupu do funkce řekl tramvajím adieu. Připravovaný projekt však má být řešen v podobě rychlodráhy. 

Read More

Lehké metro v Granadě se nedaří otevřít

Ve španělské Granadě začali roku 2007 stavět lehké metro, nečekali ovšem, že se jim stavba poněkud protáhne. To ale není vše. První dodané vozidlo CAF typu Urbos 3 se sice po areálu místní vozovny a blízkém okolí projelo už na počátku roku 2013, jenže uběhlo několik let a dnes se po předchozích nenaplněných slibech už nikdo neodvažuje říci, kdy začne nový systém – reprezentovaný jedinou vybudovanou tratí o délce necelých 16 km a obsluhující nejen Granadu, ale i přilehlé obce Albolote, Maracena a Armilla – konečně sloužit veřejnosti.

Read More

Trolejbusy a lehké metro v mexické Guadalajaře

Nedávno byl na webových stránkách časopisu publikován příspěvek o dodávkách souprav pro provoz lehkého metra v mexické Guadalajaře. Dnešním příspěvkem se podíváme do téhož města znovu a zaměříme se především na trolejbusový provoz, která má se systémem lehkého metra značně provázanou minulost. Velkou pozornost přitom věnujeme i novým trolejbusům DINA vybaveným škodováckou výzbrojí.

Read More