Jak chtěli v Petrohradu vymýtit trolejbusové troleje z centra města

Čtenáři si jistě vybaví vzletný projekt “Moje ulice” mající za cíl omladit veřejný prostor ruského hlavního města, a to mj. na tamním kruhovém bulváru Sadovoje kolco. Tento projekt zahájený roku 2015 však, a nikoli náhodou, spustil rušení trolejbusů na tomto bulváru a krátce poté napříč celou metropolí. Podobný projekt připravili i v Petrohradu a nese název “Čisté nebe”.

Read More

Trolejbusová doprava v čínském Ťi-nanu

V Čínské lidové republice je momentálně v provozu 14 trolejbusových systémů a jeden z nich navštívíme právě nyní. Jmenovitě se podíváme do Ťi-nanu, tj. hlavního města provincie Šan-tung, která se rozkládá podél dolního toku Žluté řeky. Ťi-nan má momentálně okolo 7 milionů obyvatel a trolejbusy v něm byly zavedeny již roku 1977, přesně na 1. ledna, kdy došlo k otevření linky č. 1 (dnes 101).

Read More

Ohlédnutí za salzburskými trolejbusy

Rakouský Salzburg je považován za hlavní město evropských trolejbusů. Důvodem k tomuto pojmenování nebyl ani tak samotný rozsah sítě či počet vozidel, ale skutečnost, jakým způsobem se v posledních letech přistupovalo k omlazování vozového parku a k rozšiřování trolejbusové sítě.

Read More

Do Prešova dorazily další trolejbusy Škoda 31 Tr SOR

Slovenský Prešov je druhým nejstarším trolejbusovým provozem na Slovensku, nebudeme-li počítat trolejbusové dráhy vzniklé před první světovou válkou, jež měly zcela odlišnou konstrukci. Poprvé se v šarišské metropoli rozjely trolejbusy v roce 1962 a od té doby tvoří její neodmyslitelný kolorit. Obnova vozového parku se realizuje v posledních letech průběžně dodávkami nových trolejbusů Škoda 31 Tr SOR.

Read More