Praha připravila „Tramvajovou slavnost“

V sobotu 25. března 2017 hodin zahájí pražský DP provoz zvláštní nostalgické linky č. 23, na níž budou vypravovány výhradně tramvaje typové řady T3 ve stavu bez větších modernizací prováděných v Praze od roku 2000. Trasa nové tramvajové linky (Královka – Zvonařka) byla záměrně vytipována tak, aby spojovala významné památky Prahy.

Read More

Do Drážďan na trhy i za českými tramvajemi

Německé Drážďany patří mezi tradiční cíle českých návštěvníků z řad běžných turistů, ale i zájemců o dopravu. V saské metropoli je stále možné narazit také na české tramvaje typu T4D (resp. jejich modernizované verze), které jsou v pracovní dny vypravovány na posilové spoje označené jako E3. V předvánočním období je však tradičně úloha českých tramvají posílena.

Read More

Vlakotramvaje Alstom Citadis Dualis pro pařížskou linku T4

V průběhu roku 2015 měli čtenáři možnost seznámit se na stránkách Československého Dopraváka s vývojem moderních tramvají ve Francii. Číslo 4/2015 bylo věnováno tzv. vlakotramvajím, přičemž první ryze francouzský projekt, jenž byl autorem v článku popsán, se týkal linky T4 v Paříži, která je provozována francouzskými státními drahami SNCF. Právě pro tuto linky byly nyní objednány další vozy z rodiny Citadis Dualis, které produkuje francouzský Alstom.

Read More