Plzeň chce trolejbusy na Severní Předměstí

Plzeň podepsala smlouvu se společností Metroprojekt, která se zabývá vypracováním studie na výstavbu trolejbusové trati do oblasti Severního Předměstí. V praxi by to znamenalo návrat trolejbusů do oblasti Lochotína a Košutky, kam již v letech 1949–1976 trolejbusy jezdily. Nově zamýšlená trasa by však byla vedena jinými ulicemi, než tomu bylo v minulosti.

Read More