Otevření nového trolejbusového provozu v Turecku odloženo

Turecko vedle velké renesance tramvají zažívá také menší renesanci trolejbusovou. Ve státě, kde ještě před 4 lety znali trolejbusy už jen pamětníci, se nyní nacházejí dva moderní trolejbusové systémy. Ten v Malatyi byl uveden do provozu v roce 2015, druhý ve městě Şanliurfa měl být spuštěn 21. 11. 2018. K tomu ale nedošlo.

Read More

Na návštěvě trolejbusů v Malatyi

Turecké město Malatya leží v regionu Východní Anatolie a má okolo půl milionu obyvatel, spolu s okolními obcemi pak počet obyvatel dosahuje více než 760 tisíc. Jelikož lidí v tamní oblasti trvale přibývá, začaly se již minulé garnitury města a regionu zabývat zřízením efektivního způsobu přepravy cestujících na páteřní trase vedené skrze město.

Read More

Malá renesance trolejbusů v Turecku

Město Malatya se dne 10. 3. 2015 stalo prvním novodobým tureckým trolejbusovým provozem (podrobně viz ČsD 2/2015). Na místní jediné lince, která se svým charakterem pohybuje na pomezí mezi BRT systémem a klasickým trolejbusem, byl zahájen provoz s moderními tříčlánkovými trolejbusy, které pro město vyrobila turecká společnost Bozankaya za využití německé elektrické výzbroje Vossloh Kiepe.

Read More