Do Lucemburku se vrátily tramvaje. Zatím bez cestujících

Hlavní město Lucemburského velkovévodství se dočkalo po 53 letech návratu tramvají do svých ulic. Projekt tramvajové trati, který začal nabývat reálnějších rozměrů v roce 2009, se blíží svému finiši. Dne 12. 7. 2017 se konala ve městě slavnostní prezentace, která předcházela zahájení zkušebního provozu.

Read More

První tramvaj pro Lucemburk zahájila zkušební jízdy

Návrat tramvají do hlavního města Lucemburského velkovévodství se nezadržitelně blíží. Provoz, jehož otevření se očekává již na podzim letošního roku, vyhlíží dodání nových vozidel. Ta by měla na základě vítězství ve výběrovém řízení z května 2015 dodat španělská společnost CAF. První z celkem 21 objednaných vozů CAF Urbos 3 (opci je pak možné využít na dalších až 10 vozidel) zahájil už zkušební jízdy.

Read More

Volvo dodá své elektrické hybridy do Lucemburku

Metropole Lucemburského velkovévodství se rozhodla pořídit 5 nových hybridních autobusů, které jí dodá švédské Volvo. Odběratelem vozů bude místní společnost AVL (Autobus de la ville de Luxembourg). Vozy známé jako Volvo 7900 Electric Hybrid budou vybaveny technologií nabíjení od firmy ABB.

Read More

Návrat tramvají do Lucemburku

Lucemburk, hlavní město Lucemburského velkovévodství, se připravuje na návrat tramvají do ulic města. Od 7. 12. 2015 do 31. 1. 2016 mají občané města možnost seznámit se s modelem tramvaje, který bude v ulicích metropole jezdit. Měřítko modelu je přitom 1:1, jeho délka je však pouze 15 m, čímž představuje zhruba 1/3 celkové délky nových vozidel, které by měl do zhruba stotisícového města nad soutokem řek Alzette a Pétrusse dodat španělský CAF.

Moderní tramvajové dopravy se Lucemburk dočká v roce 2017. Kompletně má být 16,2 km dlouhá trať dokončená do roku 2021. (zdroj: LUXTRAM)

Moderní tramvajové dopravy se Lucemburk dočká v roce 2017. Kompletně má být 16,2 km dlouhá trať dokončená do roku 2021. (zdroj: LUXTRAM)

Historie tramvajové dopravy v Lucemburku se začala psát stejně jako v Praze již v roce 1875. Elektrifikace systému následovala v roce 1908. Svého největšího rozmachu se síť dočkala po první světové válce. Rekordní byl rok 1930, kdy bylo po město rozpleteno 30 km kolejí. Po druhé světové válce ale naopak nastal útlum ve prospěch autobusů a 5. 9. 1964 vyjely tramvaje naposledy.

Dřevěná maketa tramvaje CAF, s níž se mohou seznámit občané a návštěvníci města Lucemburk mezi 7. 12. 2015 a 31. 1. 2016. (zdroj: LUXTRAM)

Dřevěná maketa tramvaje CAF, s níž se mohou seznámit občané a návštěvníci města Lucemburk mezi 7. 12. 2015 a 31. 1. 2016. (zdroj: LUXTRAM)

Znovu se začala otázka tramvají v ulicích města přetřásat až v 21. století. Po dlouhých diskuzích a přípravných plánech byl projekt v roce 2009 svěřen na základě výběrového řízení britské společnosti Lifschutz Davidson Sandilands, načež po diskuzích s občany došlo v roce 2014 ke schválení realizace záměru a vyčlenění finančních prostředků. Projekt pak dostal název LUXTRAM. Práce na stavbě začaly v roce 2015, a to v prostoru budoucí tramvajové vozovny. Budování samotné tratě (I. etapy s 8 zastávkami) by mělo začít na počátku roku 2016 a dokončena by měla být v září 2017. Celkové odhadované náklady (na obě etapy) jsou vypočteny na 565 mil. € (2/3 hradí centrální vláda, 1/3 pak město Lucemburk), přičemž v této sumě jsou započtena i vozidla. Ty na základě výběrového řízení uzavřeného v květnu 2015 dodá španělský CAF. Celkem má být dodáno 21 vozů (využít je však možné ještě opci na dalších až 10 vozů) o délce 45 m za 83 mil €, které odpovídají provedení URBOS 3. Provozovatel systému tramvají by mělo být konsorcium společností Transdev, Transamo a Nantes. Právě tato trojice firem uspěla v souběžném kontraktu uzavřeném v létě 2015, který předpokládá zajišťování servisu v prvních třech letech provozu.

Celková délka linky po dokončení celé stavby (předpoklad ukončení tzv. II. etapy je v roce 2021) by měla činit 16,2 km, z nichž 3,6 km budou bez trolejového vedení. Na trati pak bude 15 zastávek.

Model tramvaje CAF URBOS 3 s nímž se mohou občané do konce ledna 2016 seznámit ve zvláštním provizorním pavilonu ve městě, byl postaven za užití ocelové konstrukce a dřeva. Jeho váha činí 11 tun, výška (3,6 m) a šířka (2,65 m) odpovídají budoucím tramvajím. Lidé tak mají unikátní možnost seznámit nejen s designem budoucích tramvají, ale také s vnitřní výbavou, kabinou řidiče apod.  

Plán budoucí tramvajové linky. zdroj: LUXTRAM)

Plán budoucí tramvajové linky. zdroj: LUXTRAM)