Do Gdyně se vracejí kloubové trolejbusy

18 let. Tak dlouho se musela polská Gdyně obejít bez kloubových trolejbusů. Těmi posledními byly vozy Ikarus 280E, které dojezdily v roce 2001. Nešlo přitom o trolejbusy, jež by vyrobil jako nové závod Ikarusu v Maďarsku, ale o vozidla, jež byla přestavěná ze starších dieselových autobusů až v Polsku.

Read More

Krátká vzpomínka na trolejbusy Ikarus 260T

Autobusy Ikarus 280 se staly symbolem velkokapacitních autobusů řady států východního bloku, mezi nimi i Československa, které bylo zásobeno autobusy tohoto typu od roku 1974. Vozy se u nás objevovaly jak v městské, tak linkové dopravě. Závěrem 70. let se zvažovalo, že by mohla být zahájena kooperační výroba trolejbusů na bázi těchto článkových vozů, na níž by participovala Škoda Ostrov. K tomuto záměru ale nakonec nedošlo. Trolejbusů Ikarus přesto několik desítek vzniklo.

Read More