V Německu plánují velký tendr na vlakotramvaje

Celkem pět provozovatelů v vlakotramvají v Německu se dohodlo na tom, že budou společně poptávat okolo 240 vozidel. Jednorázová objednávka má přispět zejména ke snížení cen nových vlakotramvají (a to až o 1 mil. € na vůz), ke zjednodušení průběhu tendru i ke zjednodušení pozdějšího schvalovacího procesu.

Read More