17,5 km za 7 měsíců – nová trolejbusová linka v čínské Šanghaji

Nejstarší existující trolejbusový provoz na světě v čínské Šanghaji se dočkal po letech stagnace rozšíření provozu. Dne 1. 2. 2017 v průběhu oslav Čínského nového roku (letos roku Ohnivého Kohouta) byla otevřena nová linka č. 71, která spojuje město v relaci východ-západ.

Read More

Nejstarší trolejbusový provoz na světě připravuje linku na bázi BRT

Čínská Šanghaj se připravuje na zavedení nové trolejbusové linky, která bude pojata jako tzv. BRT systém (Bus Rapid Transit), tedy linka, která je (alespoň ve většině) své trasy segregována od okolního provozu, využívá preferenci na křižovatkách a nabízí vyšší komfort cestování cestujícím.

Read More