Německé město Marburg chce zpět trolejbusy

Město Marburg ležící ve spolkové zemi Hesensko by rádo do svých ulic vrátilo trolejbusy. Jako nejlepší řešení vzešly ze studie, kterou si nechalo město zadat a s níž by měla být veřejnost seznámena koncem srpna.

Historický trolejbus HS 160 OSL-G na snímku sloužil původně v Trieru, po zrušení byl přestavěn na autobus, kterým zůstává dodnes (sběrače byly na vůz navráceny pouze v rámci opravy vozu do historického stavu, jsou však nefunkční a vozidlo nadále disponuje dieselovým motorem). Stejný typ trolejbusu byl v roce 1961 dodán také do Marburgu (ev. č. 9 a 10). K dalším dodávkám už ale kvůli zastavení výroby daného typu nedošlo. (zdroj: Wikipedia.org)

Univerzitní město, v němž žije okolo 80.000 obyvatel, mělo v minulosti tramvajovou dopravu (v letech 1903–1951), kterou v roce 1951 nahradily trolejbusy. Síť byla tvořena pouze jedinou linkou o délce cca 4,1 km, nicméně zájem o cestování trolejbusy byl značný, neboť vozový park byl v roce 1961 rozšířen i o kloubové vozy. Původně chtělo město v nákupu dalších trolejbusů pokračovat, v roce 1968 ale došlo k zastavení provozu v souvislosti s výstavbou dálnice, jež byla protažena přímo středem města.

Městskou dopravu v Marburgu tak dnes zajištují pouze autobusy, to by se však mohlo v budoucnu změnit. Studie, kterou si nechalo město zadat, totiž navrhla trolejbusy jako vhodnou náhradu současných autobusových linek. V souladu s trendem by mělo jít o tzv. trolejbusy parciální, tedy vozy, které by část trasy absolvovaly pod trolejí a část na baterie. Trolejové vedení by mělo být vystavěno především v topograficky náročných úsecích. Na baterie by se naopak projíždělo tam, kde by byla výstavba vedení příliš komplikovaná, finančně neúnosná, anebo kde by mohlo docházet ke konfliktu s památkovou ochranou.

Náklady na výstavbu trolejbusového systému jsou odhadovány na 30 až 40 mil. €, 80 % by mohl zaplatit stát v rámci podpory elektrické dopravy. Město by tedy hradilo max. 8 mil €. Na rozdíl od klasických elektrobusů představují trolejbusy podle Marburgu ekonomicky i ekologicky udržitelné řešení. Vyzdvihována je především dlouhá životnost infrastruktury, kterou lze navíc používat i pro další účel (například nabíjení elektromobilů).

Libor Hinčica