České brzdy pro metra v Norimberku, Sofii a Bangkoku

Společnost DAKO-CZ z Třemošnice, která patří mezi nejvýznamnější výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla, uzavřela v uplynulých měsících hned několik významných kontraktů s německým strojírenským gigantem Siemens. Německá firma uspěla v nedávné době v několika zakázkách na dodávku nových souprav metra a pro trojici z těchto zakázek si vybrala jako subdodavatele brzdových systémů českého partnera.

Metro pro Bangkok bude vyrábět Siemens ve spolupráci s tureckým producentem Bozankaya. Brzdové systémy dodá DAKO-CZ. (foto: Siemens)

Do bulharské metropole by měl Siemens dodat 20 třívozových jednotek metra, pro něž DAKO-CZ vyrobí mechanické části brzy a kotoučové jednotky. Projekt dodávky bude z české strany probíhat od května 2017 až do konce roku 2018. Samotné soupravy metra, které vycházejí z rodiny vlaků Inspiro, budou v Sofii sloužit na lince č. 3 od roku 2019. Nejedná se přitom o první uplatnění českých brzd na metru Inspiro, protože v minulosti došlo již k jejich použití na vlacích pro Varšavu, takže s použitými systémy existují zkušenosti jak na straně dodavatele, tak odběratele.

Neméně významná je také zakázka pro německý Norimberk, kam má Siemens dodat 21 čtyřvozových souprav typu G1 pro linku U1. Česká firma bude dodávat mechanickou část brzdy a také vybrané brzdové komponenty (regulační ventily, modely sběračů atp.). Regulační ventily typu RV-4 z produkce DAKO-CZ budou na tomto projektu použity vůbec poprvé. Připomeňme, že linka U1 norimberského metra je nejstarší ze tří tras metra v Norimberku. Má celkovou délku 18,5 km a 27 stanic. Vozy G1 budou z výroby vybaveny kabinami strojvedoucího, které je ale možné „odpojit“ nebo odejmout a přejít na plně automatizovaný provoz. Dodávka je naplánována na polovinu roku 2018. Soupravy budou montovány v pobočce Siemensu ve Vídni.

Přibližně ve stejném časovém období, jako bude probíhat realizace dodávek z Třemošnice do vídeňského Siemensu (tj. od poloviny roku 2017 do roku 2018), bude firma DAKO-CZ dodávat také brzdové systémy pro 22 čtyřvozových souprav metra v thajském Bangkoku. Metro v Bangkoku je poměrně mladé – jeho první trasa byla do provozu uvedena v roce 2004, druhá pak až v roce 2016. Mimoto však byly od roku 1999 uvedeny do provozu také dvě linky nadzemky. Právě na nadzemních trasách by se měly nové vlaky od Siemensu objevit. Nutno dodat, že Siemens tento projekt nerealizuje sám, ale v konsorciu s tureckým partnerem Bozankaya. Právě v jeho závodě v Ankaře bude výroba jednotek probíhat. První souprava by měla být do Bangkoku dodána v roce 2018. DAKO-CZ dodá pro vozidla mechanickou část brzdy, panely přístrojů a další brzdové komponenty včetně protismykového zařízení.

Redakce s použitím TZ DAKO-CZ