Další tramvaje Alstom Citadis pro Štrasburk

Francouzský Štrasburk (Strasbourg) objednal dalších 10 tramvají Alstom Citadis pro provoz na své tramvajové síti. Objednávku místní dopravce uskutečnil na základě možnosti využít opci původního kontraktu z roku 2014, který počítá s možností objednat postupně až 50 vozidel. První část kontraktu zahrnovala objednávku 12 vozů, jejichž dodávky do města momentálně probíhají a dokončeny by měly být nejpozději v květnu 2017. Připočteme-li i dalších 10 objednaných vozů, bude ve Štrasburku k vidění brzy celkem 63 Citadisů (jejich dodávky do města probíhají průběžně již od roku 2003).

Celkem 63 tramvají Alstom Citadis bude brzy ve francouzském Štrasburku. (foto: Ing. Filip Jiřík)

Za deset nových vozů o délce 45 m s kapacitou 288 osob by mělo město zaplatit celkem 28 mil. €. Jejich výroba bude probíhat zejména ve francouzském závodě Alstomu v La Rochelle. Sloužit by poté měly především pro pokrytí zvýšené potřeby provozu a na dalších plánovaných prodlouženích tramvajových tratí. Ostatně brzy by mělo ve Štrasburku dojít také k zahájení provozu na mezistátním úseku do sousedního města Kehl v Německu. Z tohoto důvodu budou muset být nové tramvaje určené pro provoz na této lince schváleny také dle německých předpisů pro provoz na tramvajové síti (BOStrab). První zkoušky prováděné v souvislosti s provozem štrasburských tramvají na německém území byly zahájeny dne 3. 2. 2017.