Další tramvajový provoz vznikne v USA

Ve městě Tempe na jihu Arizony se připravuje další nový tramvajový provoz. Jeho stavba by měla začít ještě v roce 2017 a dokončena by měla být na přelomu let 2019/20. Zajímavostí však je, že Tempe již dnes tramvaje má, takže se vlastně jedná o rozšíření sítě, byť poněkud specifické.

Navrhovaná tramvajová trať v Tempe (modře) a stávající systém "Valley Metro" (žlutě) v oblasti Tempe. (zdroj: Valley Metro) 

Město Tempe má okolo 161 000 obyvatel a leží v těsné blízkosti známějšího Phoenixu. Právě odtud do města vede tramvajová linka, jež byla do provozu uvedena v roce 2008 a která je nazývána jako Valley Metro. Nasazovány jsou na ní nízkopodlažní vozy výrobce Kinki Sharyo, kterých bylo pro trať dlouhou 42 km pořízeno 50. Z 35 zastávek na trase se osm nachází v katastru Tempe (a rezervace Tempe Town Lake). Vzdálenost mezi zastávkami je však delší, než je pro tramvaje ve Spojených státech typické. Ve městě Tempe tak vznikla potřeba vytvořit ještě samostatnou tramvajovou trať, jejímž provozovatelem ovšem bude rovněž společnost Valley Metro.

Jak je zřejmé i z přiloženého plánku, bude se nová tramvajová trať na obou svých koncových úsecích dotýkat stávající linky Valley Metro. Vedena však bude více skrze obytnou zástavbu a nacházet se na ní má celkem 14 stanic. Celá trať má být řešena jako dvoukolejná. V provozu mají být dvě linky, které mají velkou smyčku v centru města obsluhovat proti sobě, přičemž jedna z linek bude ještě navíc obsluhovat větev ke konečné Marina Heights.

Náklady na stavbu tramvajové tratě, jež by měla mít celkovou délku okolo 6 km, jsou odhadovány na 186 mil. dolarů. Financování je částečně zajištěno z federálních zdrojů – bývalý prezident USA Barack Obama schválil v únoru 2016 rozpočet, který počítá s uvolněním 75 mil. dolarů na stavbu tramvajové tratě v Tempe v průběhu roku 2017. Zbytek finančních prostředků bude získán z regionálních a místních zdrojů, zejména pak ze zvláštní daně v rámci projektu Proposition 400, který již v roce 2004 schválili občané a který počítá se zvýšením všech místních daní o půl centu (0,005 dolaru) na dobu 20 let, přičemž takto získané prostředky mají sloužit k výstavbě dopravní infrastruktury (a tedy i tramvají).

V prosinci 2016 byla vybrána firma Stantec Consulting Services, aby kompletně připravila podklady pro zahájení stavby. V lednu 2017 pak byla vybrána firma Stacy & Witbeck jako zhotovitel stavby, která by tak měla začít ještě do konce letošního roku. Dokončení je předpokládáno v roce 2019 a uvedení do provozu v roce 2020. Očekává se, že by vozidla pro trať měla být vedle tradičního sběrače pro vrchní přívod proudu napájena také dalším plnohodnotným zdrojem energie, který by umožňoval jízdu na úsecích bez trolejového vedení nebo v případě poruchy napájecí soustavy. V úvahu přicházejí trakční baterie, ale také palivové články. O dodavateli vozidel však doposud nebylo rozhodnuto. V úvahu by vedle výrobce Kinki Sharyo, jenž dodal vozidla pro Valley Metro, měly přicházet také produkty Siemensu, Bombardieru, Alstomu, CAF USA a americké společnosti TIG/m. O českých výrobcích se americké zpravodajské servery nezmiňují.

Závěrem doplňme, že v Tempe tramvaje v minulosti nikdy nejezdily, ačkoli se uvažovalo o protažení tratí ze sousedního Phoenixu, v němž tramvaje (koňka a později elektrické) jezdily v letech 1887–1948. Z plánovaných meziměstských tratí však byla otevřena v roce 1911 jen jediná do města Glendale.