Buy America bude vyžadovat již 70 % amerických dílů

Federální zákon, jenž má za úkol chránit americký trh proti dovozu, známý jako „Buy America“, přitvrzuje v podmínkách v případě dodávek kolejových vozidel. Zatímco doposud od roku 1991 platilo, že podmínku „Buy America“ splní výrobky, jež byly alespoň z 60 % sestaveny či vyrobeny za užití amerických dílů a americké práce, do roku 2020 stoupne tento poměr až k 70 %. To může mít nepříznivý vliv i na české exportéry.

Dodávky vozidel z České republiky do USA už nebudou tak jednoduché, jak tomu bylo v minulosti. Podíl americké práce a dílů se musí zvýšit do roku 2020 na 70 %. (foto: Libor Hinčica)

Již nyní je velmi složité prorazit na trhu USA beztoho, aniž by byla alespoň část prací realizována na území Spojených států. Příkladem může být například dodávka tramvají Trio 121 pro Seattle od českého výrobce Inekon. Samotná podmínka „Buy America“ nezabraňuje sice dopravcům pořídit vozidla vyrobená kompletně mimo USA, na takové tramvaje (či železniční vozy) ovšem není možné čerpat tučné státní dotace. Protože většina projektů nových tramvajových provozů je financována skrze federální zdroje, je nutnou podmínkou vybrat dodavatele, který výrobu vozidel v Americe zajistí.

Dne 4. 12. 2015 podepsal prezident USA Barack Obama zákon, který počítá s navýšením procentuálního podílu až na 70 %. Zákon vstoupil v platnost od 1. 9. 2016, přičemž navyšování je postupné. V letech 2016 a 2017 zůstane ještě zachována hranice 60 %, následující dva roky už splní kritéria jen ty produkty, které budou mít alespoň 65 % výsledné práce (tj. dílů i práce místních občanů) vyprodukovaných v USA. Od roku 2020 se pak bude jednat už o 70 %. Kontrakty, které byly podepsány před říjnem 2015 (kdy nová podoba zákona mířila do kongresu), mají v tomto směru odklad a platí pro ně stejná pravidla, jako v době, kdy došlo k podpisu smlouvy.