Modrá tramvaj pro Karvinsko

Tramvaj se stala jedním z volebních lákadel Občanské demokratické strany (ODS) před nadcházejícími krajskými volbami. Pro oblast Karvinska vytvořila návrh tzv. Modré tramvaje, která by měla v budoucnu spojovat Karvinou s Havířovem a Ostravou.

Vizualizace obousměrného a oboustranného vozu na platformě typu Škoda ForCity Alfa na třídě 17. listopadu v Karviné. (zdroj: Facebook ODS)

Kromě meziměstských (částečně jednokolejných) úseků mezi Karvinou a Havířovem a Havířovem a Ostravou počítá návrh také se zřízením nových městských linek, a sice jedné v Karviné a tří v Havířově. Pro obsluhu celého systému by přitom mělo údajně postačovat pouhých 15 vozidel. Pro prezentaci zajímavého návrhu byla dokonce zřízena webová stránka http://www.modratramvaj.cz/, na níž je celý záměr prezentován.

Modrá tramvaj se může jevit na první pohled jako líbivý záměr. Sama ODS uvádí, že se jedná o projekt, kterým by ráda vrátila regionu prestiž, přičemž by vybudováním tramvajové sítě došlo k vytvoření rozsáhlé metropolitní oblasti. V ní dnes dopravu zajišťují jen vlakové spoje a autobusy. Jakub Unucka, kandidát na hejtmana Moravskoslezského kraje za občanské demokraty, k návrhu na webové prezentaci uvádí: „Tramvaj je oproti autobusu rychlejší, protože ji nezdržují auta, je ekologičtější, protože nepálí naftu a nevypouští emise, dokáže převézt více lidí, je bezpečnější a tak dále… My však chceme tuto tramvaj vybudovat proto, abychom udělali z Karvinska oblast metropolitní, kterou si nepochybně zaslouží být. Stavbou této tramvajové tratě nejen, že významně prospějeme naší ekonomice a životnímu prostředí. Pomůžeme především nastartovat tento region a pomůžeme tím našim občanům a lidem. Je to šance! Šance pro nás všechny stát se regionem, který bude prosperovat a stane se tygrem České republiky.“

Představa o vzhledu zastávky Doly, Lipiny mezi Karvinou a Havířovem. (zdroj: Facebook ODS)

Je zřejmé, že návrh, který nemá oporu v územních plánech dotčených obcí, je pojat zejména jako předvolební agitace, jejíž přetavení v realitu je v dohledné době takřka nemožné, přičemž lze pochybovat i o smysluplnosti takového projektu, ekonomické návratnosti atp. V neposlední řadě je diskutabilní i fakt, jak by bylo možné z pozice kraje přinutit města k aplikaci nového druhu dopravního prostředku do svých ulic. Na druhé straně je zajímavé sledovat, že se některá z politických stran vydala sledováním záměru moderní veřejné kolejové dopravy postavené na bázi tramvají a že není na tramvaj nahlíženo jako na dopravní prostředek pro nejchudší vrstvy obyvatelstva, ale jako na prostředek, který může přinést regionu rozvoj. Takové vnímání veřejné dopravy je u nás stále spíše výjimečné a zpravidla se stává tématem pro města a kraje jen v období před volbami (jako v tomto případě), načež zájem o funkční a moderní MHD opět upadá.

Doplňme, že v nedávné minulosti měla vážně míněný zájem o zřízení tramvajové (resp. vlakotramvajové) dopravy v oblasti Karvinska Orlová, jež usilovala o kolejové spojení s Ostravou. Územní rezerva pro budoucí tramvajovou trať je dokonce dodnes zanesena v územním plánu města. Reálně se však dnes s tímto plánem, který narážel na celou řadu technologických, ekonomických a legislativních překážek, nepočítá. Karviná se rozloučila s tramvajemi (úzkorozchodnými) v roce 1967. V Havířově se v minulosti počítalo hlavně s provozem trolejbusů. Elektrická trakce však byla nakonec v plánech města nahrazena zemním plynem.