Automaticky řízené metro zaznamenává výrazný růst

Mezinárodní asociace veřejné dopravy (UITP) vydala včera tiskovou zprávu, která se věnuje otázce využití automaticky řízených souprav metra. Ty se v posledních letech prosazují v MHD stále častěji. V současné době je v provozu již 53 plně automatizovaných linek, které jsou v provozu v celkem 36 světových městech, přičemž celková délka tratí je 789 km. V porovnání s rokem 2014 došlo v tomto segmentu k nárůstu o 17 %. Kromě novostaveb podzemních (či nadzemních) drah přitom stále častěji přecházejí na plně automatický provoz bez strojvůdců také starší systémy metra. Dopravci si od tohoto kroku slibují zejména výrazné snížení mzdových nákladů. V některých městech je pak možné zaznamenat alespoň přípravu na případný přechod směrem k automatickému řízení vlaků. Soupravy metra jsou například objednány se stanovišti strojvůdců, ale podmínkou je, že je možné toto stanoviště snadno demontovat a vlaky přizpůsobit na automatický provoz.

Jeden z největších systémů automaticky řízeného metra naleznete v Dubaji. Čelní kabina slouží jako oblíbená pozorovatelna pro turisty. (foto: Libor Hinčica)

Jeden z největších systémů automaticky řízeného metra naleznete v Dubaji. Čelní kabina slouží jako oblíbená pozorovatelna pro turisty. (foto: Libor Hinčica)

Z celkového počtu 789 km automatizovaných tratí jich nejvíce nalezneme v Asii (42 %). Druhá v pořadí je Evropa (34 %) a jen cca 103 km tratí (13 %) je plně automatických v Severní Americe, přičemž právě poslední jmenovaný region byl tím, které začaly tuto technologii prosazovat jako první.

Nejvíce nově zřízených systémů automatického metra bychom napočítali v posledních deseti letech v Jižní Americe a na Středním východě. Polovina všech existujících systémů automatického metra je však soustředěna jen do čtyř států – Francie, Jižní Koreje, Singapuru a Spojených arabských Emirátů. Z hlediska délka tratí je na prvním místě Singapur (82 km), jemuž dýchá na záda Dubaj (80 km). Třetí v pořadí je Vancouver s 68 km tratí.

Nárůst počtu kilometrů metra v režimu automatického řízení provozu (bez strojvůdců). (zdroj: UITP)

Nárůst počtu kilometrů metra v režimu automatického řízení provozu (bez strojvůdců). (zdroj: UITP)

První automatický systém metra bez strojvůdců začal sloužit již před 40 let. Od té doby se systémy dále vylepšují a zlevňují, což vede k většímu zájmu o využití této technologie. Každých deset let se počet nově otevřených (či do režimu automatického řízení převedených) tratí zhruba zdvojnásobí v porovnání s předchozí dekádou. V roce 2025 se očekává, že by na světě mohlo existovat již 2 200 km tratí obsluhovaných bez strojvůdce. Nejvíce z nich by mělo být v Asii (32 %), následovat bude Evropa (31 %) a Střední východ (24 %). Čína, která od roku 2000 zažívá boom ve výstavbě nových systémů metra, by měla první plně automatický systém zprovoznit až na konci roku 2017, přičemž lze očekávat, že se tato technologii v říši středu bude prosazovat v dalších letech výrazněji.

„Plná automatizace nabízí nové příležitosti pro existující systémy metra,“ říká Ramón Malla, předseda skupiny UITP pro automatizovaná metra a ředitel automatického metra u TMB Barcelona. „Probíhající trend exponenciálního růstu potvrzuje, že města a dopravci na celém světě jsou připraveni udělat skok směrem k novému pojetí služby a provozu metra.“

TZ UITP s úpravami redakce