Stavba metra v Rijádu úspěšně pokračuje

Hlavní město Saúdské Arábie v současné době nemá ani jednu trasu metra. To by se však mělo v dohledné době změnit, protože v podzemí i nadzemí probíhají momentálně práce hned na šesti trasách, jež by měly mít v součtu délku 176 km (na nichž bude 85 stanic).

Netradiční designové řešení čela vozu metra od Alstomu pro saúdskoarabský Rijád. (foto: Alstom)

Netradiční designové řešení čela vozu metra od Alstomu pro saúdskoarabský Rijád. (foto: Alstom)

Zprovoznění první části metra se očekává již v roce 2018. Dne 8. 6. 2016 bylo oznámeno, že došlo k dokončení tunelových prací na tzv. zelené lince (číslo 5), která by měla mít délku 12,9 km (s deseti stanicemi, z toho dvěma přestupními). Nyní by tak měla začít další fáze prací spojena s pokládkou kolejí a technologickým vybavením tunelů i stanic. Zároveň začíná pokládka kolejí na trase č. 4 (jež je ale řešena z větší části jako nadzemní).  

Projekt metra v Rijádu byl po svém dokončení rozdělen na tři části, na něž bylo vypsáno výběrové řízení počítající s kompletní realizací stavby na klíč. Nakonec byla vybrána v červnu 2013 tři různá konsorcia s tím, že stavba prvních úseků byla zahájena v dubnu 2014.

Pohled do interiéru jednotky Alstom Metropolis. (foto: Alstom)

Pohled do interiéru jednotky Alstom Metropolis. (foto: Alstom)

Systém metra v Rijádu bude velmi různorodý nejen z hlediska stavebních firem, které zajišťují jeho stavbu, ale i z hlediska vozového parku a technologického vybavení tratí. Pro linky čísel 1 a 2 bude své soupravy dodávat Siemens, který má předat celkem 45 čtyřvozových a 29 dvouvozových vlaků Inspiro. Pro trasu číslo 3 dodá 47 souprav Bombardier (typ Innovia Metro) a pro zbylé linky by měl vozidla dodat Alstom. To se týká i zmíněné zelené linky číslo 5. Celkem by mělo zamířit na Arabský poloostrov 69 dvouvozových vlaků Alstom Metropolis, které jsou vyráběny v továrně Alstomu v polských Katovicích. Dodání prvních jednotek se očekává již v roce 2017. Soupravy budou 36 m dlouhé a 2 710 mm široké a disponovat budou trojicí vozových tříd. Všechny trasy metra mají být řešeny jako bezobslužné.