Brněnský DP uvádí do provozu SENIOR BUS

Dopravní podnik města Brna ve spolupráci s Odborem sociální péče Magistrátu města Brna spustí od 1. června 2016 novou službu SENIOR BUS. Ta je určena pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P a seniory starší 70 let s trvalým bydlištěm ve městě Brně. „Věřím, že tuto novinku v DPMB ocení naši starší spoluobčané a že díky této nové službě v rámci městské hromadné dopravy ulehčíme seniorům každodenní život a starosti,“ sdělil primátor města Brna Petr Vokřál.

Ilustrační obrázek (zdroj: DPMB)

Ilustrační obrázek (zdroj: DPMB)

Služba bude zajišťována v pracovních dnech, víkendech a státem uznávaných svátcích vždy od 6:00 – 22:00 hodin.

„Již ověřovací průzkum v prosinci 2015 ukázal, že je o tuto službu mezi seniory velký zájem. Službu využilo přes 120 lidí a vůz tehdy najezdil víc než 2 300 kilometrů. Nejčastěji přepravoval cestující k lékaři, do obchodu nebo i do divadla,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Služba SENIOR BUS zajišťuje:

* Jízdu od dveří ke dveřím
* Přepravu 1 vozíčkáře i s elektrickým vozíkem
* Možnost přepravit asistenčního psa

Službu si zájemci objednávají na telefonním čísle 731 518 348 a to minimálně jeden pracovní den dopředu od 7:00 – 15:00 hodin. Objednávkový systém spustil DPMB 16. května. Od té doby si 25 lidí zamluvilo 34 jízd.

Informace pro operátora:

* Datum a čas požadované jízdy
* Místo nástupu
* Místo výstupu
* Jméno a příjmení
* Datum narození nebo č. průkazu ZTP či ZTP/P (vozíčkář, nevidomý, chodící apod.)
* Jméno a příjmení případného nezbytného doprovodu
* Telefonní číslo, na kterém je zájemce k zastižení

„Občan Brna může službu SENIOR BUS využít maximálně 6krát za kalendářní měsíc. Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa nástupu do místa výstupu a zpět, pokud je čekání kratší jak 15 minut. Pokud je čekání delší jak 15 minut, je služba považována jako další,“ vysvětlil provozní ředitel DPMB Jiří Valníček.

Služba, která bude provozována pouze na území města Brna, je zpoplatněna jednotnou částkou ve výši 50 Kč. Jedna doprovázející osoba má cestu zdarma. Veškeré další náklady, které budou ročně přesahovat 4 miliony korun, bude dotovat Magistrát města Brna.

K dispozici pro službu SENIOR BUS jsou vyčleněny dva automobily. Jeden na CNG, druhý na naftový pohon. Jeden z automobilů je navíc uzpůsoben k přepravě osob na elektrickém vozíčku. Dopravní podnik má v současnosti na tuto službu 11 řidičů, kteří museli složit taxikářské zkoušky.