Polský Lublin plánuje další expanzi trolejbusů

Jen tři města s trolejbusovou dopravou můžeme v současné době nalézt u našeho severního souseda. Všechna tři – Tychy, Gdyně i Lublin – se v uplynulých 10 letech dočkala zejména díky prostředkům z EU značných investic do tohoto ekologického způsobu dopravy. Nejvýraznější změny se odehrály v Lublinu, jehož trolejbusová síť se v průběhu necelých deseti let více než zdvojnásobila. Původní délka 28 km tratí narostla na úctyhodných 60 km. Tím by ovšem rozvoj trolejbusů v tomto východopolském městě, v němž žije okolo 350 000 obyvatel, skončit neměl.

Trolejbus Solaris Trollino v Lublinu. (zdroj: Wikipedia.org)

Trolejbus Solaris Trollino v Lublinu. (zdroj: Wikipedia.org)

Plány na možnost zřízení trolejbusové dopravy ve městě jsou datovány už ve 20. letech 20. století. Kdyby k realizaci projektů došlo, byl by Lublin prvním polským městem, které tento druh dopravního prostředku zavedlo (nakonec však prvenství získala v roce 1930 Poznaň). Později se uvažovalo, že by bylo možné do ulic města zavést tramvaj, plány ale přerušila druhá světová válka. Po ní se na pořad dne opět dostala otázka trolejbusů. Se stavbou jejich sítě se začalo v roce 1952 a k otevření došlo dne 21. 7. 1953. S ohledem na vlnu likvidace trolejbusových provozů v Polsku se zdálo, že také v Lublinu vytlačí nakonec elektrickou trakci dieselové autobusy. Díky ropné krizi k tomu však nedošlo a město si svůj provoz ponechalo. Na růžích však ustláno neměl, protože Lublin neinvestoval v době rozvoje města do výstavby nových tratí, takže stále více sílila úloha autobusů. Zajímavostí je, že rozvoj trolejbusů nenastartovala ani 80. léta, kdy vznikaly v Polsku nové trolejbusové provozy. Teprve v druhé polovině 90. let se karta obrátila. Jako velmi významné se pak ukázaly evropské fondy a možnost financování nových tratí skrze bruselské peníze. Město v relativně krátké době postavilo novou vozovnu, obnovilo a rozšířilo svůj vozový park (včetně článkových trolejbusů) a postavilo 32 km nových tratí. Potkat dnes můžeme ve městě řadu zajímavých vozidel, z nichž nemalá část má elektrickou výzbroj z České republiky (od firem Cegelec a Škoda Electric).

Aktuálně se počítá s tím, že by mohlo dojít k výstavbě dalších nových tratí do místní průmyslové zóny, konkrétně po ulici Lubelskiego Lipca '80 a po ulicích Mełgiewska a Metalurgiczna. Město v uplynulých týdnech vypsalo výběrové řízení na zhotovitele projektů nových tratí, které jsou rozděleny do čtyř etap. První z nich týkající se vedení po ulici Lubelskiego Lipca '80 počítá s rekonstrukcí kruhového objezdu a vybudování nové trati vedené částečně ve vyhrazených pruzích pouze pro veřejnou dopravu, přičemž trať by měla zrychlit spojení ze severovýchodu města a centra města při cestování k vlakovému nádraží. Druhá a třetí etapa počítá s rekonstrukcemi vybraných křižovatek a doplnění tratí po ulicích Mełgiewska a Metalurgiczna, poslední čtvrtá část se věnuje výhradně problematice infrastruktury.

Nabídky na vypracování projektů musí být předloženy do 25. 5. 2016. S vítězem následně uzavře Lublin smlouvu, přičemž se předpokládá, že studie proveditelnosti by měla být dokončena do září 2016 a kompletní projektová dokumentace ještě do konce letošního roku. Tím ovšem činnost vítězné firmy neskončí, protože bude nadále vykonávat dohled nad realizací stavebních prací. Předpokládá se, že výstavba nových úseků by měla proběhnout do roku 2020.