Lanová dráha na Petřín se po rekonstrukci znovu rozjela

V pátek 8. 4. 2016 uvedl Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) slavnostně znovu do provozu lanovou dráhu na Petřín. Ta se s cestujícími rozjela poprvé od loňského září, kdy byla časovou náročností a rozsahem oprav ojedinělá rekonstrukce zahájena.

Vozy lanové dráhy na Petřín pocházejí z vagónky Studénka. Na původních podvozcích z roku 1932 byla postavena v 80. letech nová skříň. (foto: DPP)

Vozy lanové dráhy na Petřín pocházejí z vagónky Studénka. Na původních podvozcích z roku 1932 byla postavena v 80. letech nová skříň. (foto: DPP)

Petřínská lanová dráha se dočkala především nového prefabrikovaného železobetonového mostu ve stanici Nebozízek. Původní most na lanové dráze se totiž vlivem špatného podloží pohyboval směrem ke stanici Újezd a mírně se nakláněl směrem ke Smíchovu. Po výstavbě nové mostní konstrukce a nástupiště na Nebozízku byly položeny kolejnice, následovaly elektroinstalační práce. Nástupiště i most získaly nové osvětlení, přístupové schody a zábradlí, zastávka Nebozízek novou vstupní bránu. Prostor mezi jednotlivými mostními díly byl vyplněn kompozitem s protiskluzovou úpravou.

Dne 15. března 2016 byla úspěšně provedena první orientační zkouška pojezdu vozu po trati a kontrola průjezdnosti kolem stanice Nebozízek. Opravy souběžně proběhly také v horní stanici Petřín, konkrétně jejího bezpečnostního systému a technologického zázemí. Ve dnech 22. až 24. března 2016 proběhla odborná kontrola všech lan, čtyř náprav vozů a revize provozu dráhy. Úspěšně pak proběhlo řízení o povolení zkušebního provozu.

Ve stanici Újezd byla zrekonstruována vstupní hala, nástupiště i toalety pro cestující, dále bylo opraveno a dovybaveno zázemí pro zaměstnance. Na trati byla namontována nová úsporná LED svítidla. Odstávku podnik využil i k pravidelné revizi dráhy i vagónů, kde byly vyměněny podlahy a upraven vnější lak.

„Lanovka na Petřín je už dlouhá léta nejvýznamnější dopravní atrakcí Prahy. Využívají ji tisíce Pražanů i turistů, proto jsem rád, že se rekonstrukci podařilo dokončit a s nastupujícím jarem bude lanovka všem zájemcům opět plně k dispozici,“ řekl náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

„Úspěšně jsme završili dosud nejrozsáhlejší a zároveň nejdelší rekonstrukci petřínské lanové dráhy, která zajistí především větší stabilitu, bezpečnost a komfort pro cestující. Náklady na rekonstrukci mostu v souladu s plánem nepřesáhly 24 milionů korun,“ uvedl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.

Zároveň se v prostorách horní stanice Petřín návštěvníkům opětovně zpřístupnila stálá expozice mapující historii lanové dráhy na Petřín a (dnes již zaniklé) lanové dráhy na Letnou. Expozice byla nově rozšířena o několik panelů, které přibližují právě proběhlou rekonstrukci lanové dráhy, včetně několikaminutového videa s nejzajímavějšími záběry z této rekonstrukce.

Lanovka na Petřín (dlouhá 510 metrů) je v provozu od roku 1891, kdy jezdila s pohonem na vodní převahu. Po odstávce související s první světovou válkou se na trasu vrátila v roce 1932, kdy už jezdila na elektřinu. Po ničivých sesuvech půdy v roce 1965 byla trať obnovena až o dvacet let později. Tehdy byla začleněna do systému MHD. Ročně přepraví kolem 1,9 milionu cestujících. Na trase se nacházejí tři zastávky, po kolejích jezdí dva vozy pocházející z roku 1985, které dosud fungují na původních, lehce upravených, podvozcích z roku 1932.

Po rekonstrukci mostu lanovka jezdí dle letního jízdního řádu, tedy v intervalu 10 minut. Doba jízdy jednoho spoje lanové dráhy na Petřín je 5 minut, včetně odbavení cestujících ve stanici Nebozízek. V případě většího zájmu cestujících Dopravní podnik standardně vypravuje jízdy nad rámec schváleného jízdního řádu. Těch bylo v loňském roce 632, v roce 2014 pak 1 152 a v roce 2013 celkem 754.

TZ DPP