Montreal uvedl do provozu nové soupravy metra

Slavnostní prezentace nových souprav metra se odehrála dne 7. 2. 2016 v kanadském Montrealu. Druhé největší město Kanady má dnes okolo 1,9 mil. obyvatel (v rámci aglomerace jde o 3,3 mil.) a trasy metra zde tvoří čtyři linky, které nesou číselné označení 1 (zelená linka), 2 (oranžová), 4 (žlutá) a 5 (modrá linka). Číslo 3 (červená) bylo rezervováno pro neuskutečněnou trasu metra. Většina sítě metra byla zprovozněna v průběhu let 1966–67 v souvislosti s výstavbou EXPO v Montrealu. Pouze linka 5 (modrá) byla otevřena až ve druhé polovině 80. let. Celkem se dnes nachází v síti o délce 66 km 68 stanic. Každoročně ujede podzemní dráha okolo 76 mil. km a v pracovní dny přepraví během 20hodinového provozu okolo 850 000 cestujících. 

Nové soupravy metra v kanadském Montrealu. (zdroj: Bombardier)

Nové soupravy metra v kanadském Montrealu. (zdroj: Bombardier)

V roce 2010 bylo konsorcium firem Bombardier Transportation a Alstom Transport vybráno jako dodavatel celkem 468 vozů metra, které by měly tvořit celkem 52 devítivozových vlaků. Metro nazvané jako AZUR by mělo nahradit starší vozy MR-63, které jsou v provozu od roku 1966, a doplnit vozový park. Náklady projektu byly vyčísleny na 864 mil. €. Větší část z této sumy získal Bombardier (519 mil. €), zatímco na Alstom připadlo zbylých 345 mil. €. První jmenovaná společnost má na starosti výrobu samotných vozidel, druhá je dodavatelem podvozků, řídicího systému a informačního a komunikačního systému. Na výrobě se přitom podílejí závody firem, jež sídlí přímo v Kanadě, zhruba 60 % všech dílů pak pochází přímo z druhé největší země světa. Na projektu participovalo okolo 150 dodavatelských firem z Kanady.

První vlak měl být dodán v červnu 2013, další měly následovat v průběhu roku 2014 s tím, že dodávky budou ukončeny v roce 2018. Nakonec však došlo ke zpoždění a první souprava, jež nese typové označení MPM-10, byla dodána až v roce 2014, načež následovaly dlouhodobé zkušební jízdy. Dne 7. 2. 2016 byl poté první vlak slavnostně uveden do běžného provozu s cestujícími.

Nové soupravy metra jsou řešeny jako plně průchozí. V jejich výbavě nechybí vnitřní kamerový systém, interkomy pro komunikaci s řidičem a řídícím centrem, moderní informační systém atp.