Tramvaje Citadis z továrny Cital pro alžírské město Sétif

Tramvaje Alstom Citadis nejsou českým čtenářům neznámé, nicméně je jistě zajímavé podotknout, že výroba těchto tramvají neprobíhá jen ve francouzských závodech Alstomu. Společnost například realizovala výrobu vozů také ve své španělské pobočce a budeme-li počítat i zpětně pojmenovanou verzi Citadis 100 nebo tramvaj Citadis X-04 pro Istanbul, probíhala v minulosti výroba nízkopodlažních vozidel od Alstomu také v Polsku. V těchto případech ale šlo o továrny, které Alstom přímo vlastnil nebo odkoupil. Poněkud jiná situace panuje v Alžírsku, kde se tramvaje vyrábějí v továrně Cital ve městě Annaba.

Tramvaje Alstom Citadis jsou či byly vyráběny v závodech Alstomu ve Francii a ve Španělsku, případně také v Polsku. Výroba v Alžírsku je však pouze kooperační. (foto: Alstom)

Tramvaje Alstom Citadis jsou či byly vyráběny v závodech Alstomu ve Francii a ve Španělsku, případně také v Polsku. Výroba v Alžírsku je však pouze kooperační. (foto: Alstom)

Cital představuje společný podnik Alstomu (49 %) a alžírských firem EMA (Entreprise Métro d'Alger; 10 %) a Ferrovial (41 %). Společnost byla vytvořena v roce 2010 s tím, že na území severoafrického Alžírska probíhá montáž tramvají za využití komponentů přivezených z Francie. Firma umožňuje produkci až 5 vozidel měsíčně, v květnu roku 2015, kdy se Cital oficiálně poprvé pochlubil svou produkcí okolnímu světu, bylo ve firmě už zhotoveno okolo 20 tramvají pro město Constantine (dalších 27 vozů bylo již dříve pro téhož provozovatele vyhotoveno v Barceloně). Constantine je jedním ze tří měst, kde můžeme momentálně tramvaje v Alžírsku nalézt. Brzy se má ale jejich počet značně rozšířit. Ve státě, v němž před rokem 2010 nebyl jediný funkční tramvajový systém, má během let 2016–20 dojít k otevření tramvajových tratí v celkem 8 městech. Předpokládaný objem výroby v uvedeném období by měl přesáhnout 200 ks tramvají typu Citadis 402. Citadisy bychom tak měli do pěti let nalézt celkem v 11 tramvajových provozech. Jedním z nich je také město Sétif ležící asi 300 km východně od hlavního města Alžíru nedaleko pobřeží Středozemního moře. 

Citadis patří mezi nejúspěšnější evropské tramvaje. (foto: Alstom)

Citadis patří mezi nejúspěšnější evropské tramvaje. (foto: Alstom)

Také do tohoto města, které by mělo otevřít provoz na své první plánované 15,2 km dlouhé lince v roce 2018, by přitom měly dorazit nové tramvaje Citadis 402 o délce 43,9 m, které budou zkonstruovány v továrně Cital. Jak ve své tiskové zprávě z 15. 2. 2016 Altom potvrdil, objednáno bylo celkem 26 vozidel, přičemž podíl Alstomu na celkové hodnotě zakázky činí objem okolo 85 mil. €. Objednavatelem vozidel je přitom místní společnost EMA, tedy spoluvlastník podniku Cital. Dochází tak k poněkud paradoxní situaci, kdy EMA uzavřela v roce 2012 smlouvu s firmou Cital, kterou z části vlastní, o tom, že nově pořizované tramvaje pro alžírská města budou pocházet právě ze závodu Cital. Po roce 2018 je plánována výstavba druhé etapy tramvajové sítě, která má dosáhnout celkové délky 22,4 km, což by znamenalo dokoupení dalších 21 tramvají.

Tramvaje pro alžírský Constantine ze závodu Cital. (foto: Alstom)

Tramvaje pro alžírský Constantine ze závodu Cital. (foto: Alstom)

Nové tramvaje pro Sétif pojmou díky šířce 2,65 metru 330 pasažérů při uvažované obsazenosti ploch k stání šesti osobami na čtvereční metr. Vozy budou řešeny tradičně jako obousměrné a oboustranné o šířce vozidel 2,65 metru. Na první lince je plánován provoz v intervalu 4 minut. Ve výbavě nebude chybět klimatizace salónu cestujících či kamerový systém. Alstom pro město Sétif dodá prostřednictvím Citalu své tramvaje Citadis 402, v rámci konsorcia Yapi Mekezi poté zajistí i dodávky vybrané infrastruktury (signalizační zařízení, kontrolní středisko, napájecí systém, telekomunikační a odbavovací systém). Podobný postup, kdy generální dodavatel řeší na klíč celý tramvajový systém, je v nových afrických provozech obvyklý.

Doplňme, že závod Cital v Annabě má plochu okolo 46 400 m2 a disponuje vlastní testovací tratí o délce cca 1 km. Na lince zajišťující výrobu tramvají je zaměstnáno okolo 90 pracovníků.

Kromě Alžírska nalezneme tramvaje Citadis také v dalším africkém státě - Maroku. Na snímku jsou vozy ve městě Casablanca. (foto: Alstom)

Kromě Alžírska nalezneme tramvaje Citadis také v dalším africkém státě - Maroku. Na snímku jsou vozy ve městě Casablanca. (foto: Alstom)