Návrat tramvají do Palerma

Dne 30. 12. 2015 byl po dlouhých osmi letech stavby otevřen nový tramvajový provoz v italském Palermu. K dispozici jsou celkem 4 tramvajové linky, z nichž linka č. 1 je řešena separátně od zbylé sítě tramvají.

Tramvaj Bombardier Flexity Outlook při jedné z prvních zkušebních jízd v Palermu v červenci 2014. (zdroj: www.tram.palermo.it)

Tramvaj Bombardier Flexity Outlook při jedné z prvních zkušebních jízd v Palermu v červenci 2014. (zdroj: www.tram.palermo.it)

Palermo je se svými 678 000 obyvateli páté největší město Itálie a hlavní město Sicílie, největšího ostrova ve Středozemním moři. V minulosti zde již elektrické tramvaje jezdily, a to od roku 1898. Ještě před druhou světovou válkou však bylo rozhodnuto, že tramvaje ustoupí trolejbusům. Tento přechod nakonec urychlila válka a bombardování Sicílie v letech 1942–43, kdy byla značná část tramvajových tratí poškozena. Přesto se provoz udržel až do roku 1947. Trolejbusy vyjely do ulic města 28. 10. 1939, zdaleka se však jimi nepodařilo nahradit celou tramvajovou síť a navrch začaly získávat autobusy, které pak z města vytlačily právě trolejbusovou dopravu, jejíž poslední linka byla uzavřena 1. 7. 1966.

Od osmdesátých let se pak diskutovalo o návratu elektrické trakce do ulic města. Kolejová doprava sloužící potřebám obyvatel Palerma se v metropoli Sicílie objevila v roce 1990, kdy došlo ke zřízení systému „metropolitana“, jež však není typickým metrem, ale spíše příměstskou železnicí, a to jak charakterem tratí či užitými typy vozidel, tak intervaly. Záměr na výstavbu klasické městské tramvaje začal nabývat reálnějších obrysů až po roce 2000, kdy byl pro stavbu poskytnuty prostředky z Evropské investiční banky. Pak ale projekt narážel v samotném Palermu, kvůli výtkám tehdejšího starosty. V roce 2002 byl ale přece jen vydán konečný souhlas ke stavbě celkem tří tratí, u nichž se doba výstavby měla pohybovat od 40 do 52 měsíců. Opakované výběrové řízení na zhotovitele stavby nakonec přineslo vítěznou cenu 192 mil. € konsorcia SIS (sdružující společnosti EDS, Mosco a Bombardier). Oficiální zahájení stavby začalo již v červnu 2006, skutečný začátek ovšem přineslo až září 2007. Projekt tedy zaznamenal první vážné zpoždění, které v dalších letech narůstalo. Původní termín spuštění provozu na lince č. 1 (separátní trati) na počátku roku 2011 byl několikrát odsunut.

Řešení tramvají Flexity Outlook pro Palermo. (zdroj: www.tram.palermo.it)

Řešení tramvají Flexity Outlook pro Palermo. (zdroj: www.tram.palermo.it)

Vozidla – objednaná u společnosti Bombardier Transportation – přitom začala postupně od výrobce přicházet od května 2011. Celkem bylo objednáno 17 stoprocentně nízkopodlažních obousměrných vozů Bombardier Flexity Outlook o délce 32 370 mm a šířce 2 400 mm, které nabízejí kapacitu 56 sedících a 132 stojících (při 4 os/m2) cestujících. Maximální rychlost je 70 km/h. Výroba vozidel proběhla v závodě ve Vídni, elektrickou výzbroj dodala pobočka Bombardieru v Mannheimu a podvozky závod v Siegenu.

Zkušební jízdy tramvají na rozestavěné lince číslo 1 byly zahájeny až dne 9. 7. 2014. Oficiální představení tramvaje veřejnosti za účasti starosty města se konalo o pět dní později. Na otevření provozu si však museli občané ještě počkat. Z původně třech plánovaných linek nakonec byly vytvořeny čtyři (v rámci stejné sítě). Zároveň bylo v létě 2015 oznámeno, že se tramvajový provoz dočká dalšího růstu. Výhledově by mělo dojít k propojení dnes oddělených úseků linek 2–4 a 1, k prodloužení stávajících tratí v centru i k vytvoření zcela nové trasy k pobřeží. Spuštění provozu s cestujícími se nakonec za účasti starosty Palerma, předsedy sicilského kraje a ministryně pro infrastrukturu konalo dne 30. 12. 2015 ve 12:00.

Linkové vedení tramvají v Palermu. (zdroj: AMAT)

Linkové vedení tramvají v Palermu. (zdroj: AMAT)

Celkem má síť 18,310 km a nachází se na ní 44 zastávek (včetně pěti terminálů). Většina úseků je stavěna na samostatném tělese, po doplnění preference na křižovatkách se očekává, že výrazně stoupne průměrná cestovní rychlost. Vozidla jsou s ohledem na rozdělení sítě deponována ve dvou lokalitách, které celkově nabízejí kapacitu až 30 vozidel (18+12).