Československý Dopravák je jedničkou na trhu mezi periodiky zabývajícími se městskou a příměstskou dopravou v České republice i na Slovensku. Našim cílem je přinášet čtenářům co nejpřesnější zprávy o aktuálním dění ve veřejné dopravě nejen na území bývalé federace a být pro ně tím nejlepším partnerem a první volbou při obstarávání informací.

Vznik časopisu se datuje do roku 2002, na celorepublikovém trhu pak působíme od roku 2006. Pozici jedničky ve svém oboru držíme nepřetržitě od roku 2010, přičemž počet vydaných výtisků každoročně stoupá.  

Obsah časopisu je členěn do několika kategorií: od aktualit přes oblast techniky, technologií, urbanismu až po historii. V časopise naleznete vše, co souvisí s městskou dopravou, autobusovou regionální a dálkovou dopravou a příměstskou železniční dopravou.

Československý Dopravák vychází v celobarevném provedení na kvalitním křídovém papíře a v exkluzivním designu zpracovaném renomovaným ateliérem Patrika Kotase. Texty doplňují fotografie, bokorysy vozidel, schematické náčrtky či plánky. Rozsah každého čísla je minimálně 90 stran. Od roku 2008 vychází časopis 5x ročně (s termíny vydání v měsících: únor, květen, srpen, říjen a prosinec). Časopis je distribuován buďto formou předplatného nebo skrze naši prodejní síť, jejíž úplný seznam naleznete v sekci Prodej.

Při tvorbě textů dbají redaktoři důsledně na přesnost informací a údajů v textu uveřejněných. Za tímto účelem spolupracujeme s výrobci, provozovateli vozidel a celou řadou odborníků. Důležitá jsou pro nás také naše spojení s obchodními partnery a dalšími kooperujícími subjekty. Od roku 2013 je časopis například partnerem Sdružení DP ČR nebo koordinátora Pražské integrované dopravy (organizace ROPID). V závěru roku 2015 se stal časopis mediálním partnerem asociace UITP, respektovaného mezinárodního sdružení dopravních podniků, firem a institucí.  

Setkat se s námi můžete také na vybraných akcích. Československý Dopravák se pravidelně účastní veletrhu CZECHBUS v Praze nebo Czech Raildays v Ostravě a s hrdostí podporujeme konferenci Chytrá a zdravá městská veřejná doprava v Plzni.


Cena za jedno číslo ve stánkovém prodeji činí 80 Kč. Předplatné pro rok 2018 činí 380 Kč.

Magazín lze zakoupit na celkem 47 prodejních místech v rámci ČR a SR. Kompletní přehled prodejen naleznete v sekci Prodej.

Pokyny pro autory naleznete zde

Partneři