Londýnské metro zahájilo 24hodinový provoz

Od 19. 8. 2016 se mohou cestující londýnského metra těšit z využívání nočních spojů metra. Prozatím však jen během nocí z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, a to navíc jen na dvou vybraných trasách metra.

Jedna z prvních souprav nočního metra na trase Victoria line dne 19. 8. 2016. (zdroj: Wikipedia.org)

V Evropě není celodenní provoz metra novinkou. Například v Kodani jezdí metro 24 hodin denně celotýdenně už od roku 2009, v Berlíně, Vídni nebo Stockholmu bychom pak nalezli podobné řešení noční dopravy jako nyní v Londýně, tedy s nočním provozem během víkendu. Španělská města Barcelona a Bilbao poté nabízejí noční provoz alespoň ze soboty na neděli. Patrně nejznámější celodenní provoz je v New Yorku, jemuž 24hodinový režim provozu na všech tratích přináší nemalé těžkosti v oblasti úklidu a údržby tratí (zřizovány byly již v minulosti speciální koleje a kolejové spojky umožňující zachovávat provoz i během údržby tratí).

Londýn oznámil záměr na zavedení nočního provozu metra již v listopadu 2013. Jako termín zahájení provozu bylo oznámeno posléze září 2015. K tomuto termínu se ale nepodařilo zavedení systému prosadit. Na vině byla zejména nepřipravenost systému pro takový zásah (na kterou bylo upozorňováno ze strany provozního personálu), ale také odpor zaměstnanců k platovým podmínkám navrhovaných městem za noční služby. Odbory proto pro případ, že by došlo k prosazení nočního provozu navzdory zohlednění jejich požadavkům, pohrozily, že jsou připraveny vyhlásit stávku. Ke konečné dohodě s odborářskými bossy došlo nakonec až v březnu 2016 a zahájení provozu bylo oznámeno na datum 19. 8. 2016.

Symbolem nočního provozu metra je tato sova. (zdroj: TfL)

Jedné z prvních jízd nočního metra se účastnil také londýnský starosta Sadiq Khan, který neskrýval radost nad tím, že se podařilo ideu nočního provozu podzemní dráhy konečně prosadit. Celkem se mělo během noci z pátku na sobotu (v čase od 0:30 do 5:30, kdy metro dříve nejezdilo) svézt legendárním Undergroundem okolo 50 000 cestujících.

V současné době je přitom provoz nočního metra poněkud omezen, protože se týká jenom dvou tras. 10minutový takt služby nazvané Night Tube (tedy noční metro, podobně jako je používána značka Night Bus pro noční autobusy) je zaveden na celé lince Victoria line a na trase Central line v úseku mezi White City a Leytonstone. V navazující úsecích (White City – Ealing Broadway a Leytonstone – Loughton/Hainault) je zaveden 20 minutový interval, další větve trasy Central line jsou pak bez obsluhy.  

Na podzim se předpokládá spuštění nočního provozu na dalších třech linkách, konkrétně na celé trase Jubilee line (v 10minutovém intervalu) a na vybraných úsecích tras Northern line (v části v centru města s 8minutovým intervalem a v okrajových úsecích s 15minutovým) a Piccadilly line (s 10minutovým intervalem). Výhledově se počítá se zavedením nočního provozu také na dalších trasách (Metropolitan, Circle, District a Hammersmith & City), na vybraných tratích nadzemní dráhy London Overground (v roce 2017) a na dráze Docklands Light Railway s automaticky řízenými jednotkami (od roku 2021).

Současná podoba nočních linek londýnského metra. (zdroj: TfL)

Jízdné za cestování nočním metrem je stejné, jako běžný mimošpičkový tarif. Jednodenní jízdenky platí nejpozději do 4:30 následujícího dne. Pro zajištění pocitu bezpečí jsou ve stanicích i soupravách metra přítomni policisté. Až dojde k zavedení celodenního provozu na všech jmenovaných 5 trasách metra v rámci první etapy, bude sloužit v síti metra celkem 100 policistů (na 144 stanic).

Samozřejmě se nabízí otázka, proč Londýn přichází se zavedením nočního provozu až nyní a proč se týká jen vybraných tras. Odpovědí je, že pro zavedení nočního provozu bylo nutné trasy metra vždy modernizovat tak, aby nemuselo docházet v dohledné době k větším výlukovým činnostem. Navíc se město muselo vypořádat také s úpravou stanic a tratí v nadzemních úsecích tak, aby metro plnilo požadované hlukové limity. Práce na úpravě tratí za účelem snížení hluku se na tratích londýnského metra začaly odehrávat již v roce 2014.

Ve prospěch zavedení noční dopravy hovořila také čísla o počtu přepravených cestujících. Počet cestujících využívajících poslední noční spoje londýnského metra stoupl od roku 2000 dvojnásobně a počet cestujících využívajících noční autobusy stoupl za stejnou dobu o 173 %. Díky zavedení celonočního provozu by se měla cestujícím zkrátit jízdní doba v některých relacích až o hodinu a páteční a sobotní noční program už nebudou muset lidé řešit s ohledem na odjezd posledního spoje metra. Očekává se, že noční provoz podpoří zhruba 2 000 pracovních míst a přinese do pokladny města cca 360 mil. liber ročně.