Československý Dopravák mediálním partnerem summitu UITP

Dne 2. 8. 2016 došlo k podpisu dohody mezi časopisem Československý Dopravák a organizací UITP ve věci partnerství summitu UITP (International Association of Public Transport), který se bude konat v květnu 2017 v kanadském Montrealu.

UITP je mezinárodní asociace veřejné dopravy (nazývaná též jako mezinárodní sdružení DP) sídlící v Bruselu, jejíž historie sahá až do roku 1885. V současné době je nejvýznamnější světovou organizací sdružující dopravce a firmy pohybující se okolo veřejné dopravy s vlivem na vývoj moderních technologií i legislativy (funguje například jako koordinátor vybraných projektů EU). Na základě oslovení ze strany UITP na podzim roku 2015 se stal časopis Československý Dopravák partnerem této organizace pro informování o dění zejména v regionu střední Evropy. Od té doby se interní spolupráce mezi oběma subjekty prohlubuje. Čtenáři se mohli o činnosti UITP dovědět více díky rozhovoru s generálním sekretářem UITP Alainem Flauschem v čísle 5/2015, pro následující číslo (3/2016) je připravován článek o projektu EBSF_2 a řada informací (zejména statistických dat) je používána také v dalších článcích v časopise i na webových stránkách.

Nejdůležitější akcí pořádanou pod hlavičkou UITP je v dvouletém cyklu se opakující kongres UITP (ten poslední se konal loni v italském Miláně). Akce, jež byla dříve známá pod názvem UITP World Congress & Exhibition, bude v příštím roce poprvé nést nové jméno: UITP Global Public Transport Summit. Místem konání bude Kanada, konkrétně město Montreal, a to v období od 15. do 17. 5. 2017.

Kanadský summit bude stejně jako dřívější kongres jednou z vrcholných akcí na poli veřejné dopravy pro odbornou veřejnost. Očekává se účast okolo 2 000 delegátů z 80 zemí světa, vystoupení 130 řečníků, přítomnost okolo 280 vystavovatelů (na ploše 30 000 m2) a zhruba 11 000 návštěvníků.

Časopis Československý Dopravák, který je lídrem mezi periodiky o veřejné dopravě na území České republiky a Slovenska, byl osloven s nabídkou partnerství této akce, přičemž po jednáních o podobě tohoto partnerství byla dne 2. 8. 2016 uzavřena finální dohoda. Československý Dopravák byl na základě této dohody zařazen mezi tzv. „Golden Media Partners“, tedy nejvýznamnější mediální partnery po bok nejrenomovanějších světových periodik. 

„Jsme velice rádi, že se podařilo posunout naši spolupráci s organizací UITP zase o něco dál a že se můžeme podílet na propagaci tak významné akce, jakou je summit UITP. Je to pro nás důkaz důvěry a ocenění kvality naší práce. S ohledem na to, že jsme byli zařazeni do skupiny nejvýznamnějších mediálních partnerů, věříme, že se náš časopis na summitu rozhodně neztratí,“ uvedl Libor Hinčica, šéfredaktor časopisu.