Ohlédnutí za tramvajemi a trolejbusy v Dánsku

Včera jsme se v našem článku na webu věnovali návratu tramvají do Aarhusu v Dánsku. Nyní se krátce ohlédneme do historie a připomeneme si, kde všude bylo možné se v minulosti setkat s ekologickou městskou dopravou.

Tramvajová souprava v ulicích Kodaně. (zdroj: Wikipedia.org)

Tramvajová souprava v ulicích Kodaně. (zdroj: Wikipedia.org)

Začneme nejprve u trolejbusů, protože jejich výčet je poměrně krátký. Na rozdíl od jiných zemí se zde tento dopravní prostředek příliš neujal a historie pamatuje pouze dva trolejbusové systémy, nebudeme-li počítat testovací provoz v Kodani v roce 1902. Prvním z měst, v nichž se trolejbusy objevily, bylo Gentofte, které se nachází na předměstí Kodaně a které zavedlo první trolejbusovou linku v roce 1927 a postupně svou síť rozšířilo do okolí, přičemž jedna z větví končila i přímo v Kodani. Provozovatelem systému byl místní regionální dopravce NESA, který se rozhodl na počátku 60. let síť trolejbusů (jež čítala od roku 1953 čtyři linky) redukovat a nahradit ji autobusy. Ke zrušení prvních dvou linek došlo již v roce 1963, poslední pak přežila do roku 1971.  Druhý trolejbusový provoz bychom nalezli rovněž na jednom z dánských ostrovů, konkrétně na ostrově Fyn ve městě Odense. Zdejší jediná trolejbusová trať byla uvedena do provozu v roce 1939 a o dvacet let později byla nahrazena autobusy. Později se do Dánska vrátily trolejbusy ještě v roce 1993, a to přímo do Kodaně. Jednalo se o však o speciální testovací provoz, který byl v říjnu 1998 zase ukončen. Přestože trolejbusy v Dánsku již dnes nenalezneme, je možné obdivovat krásu původních zachovalých vozidel alespoň v muzeu ve městě Skjoldenæsholm. V rámci přístupné výstavy je však vystaven trvale pouze jeden vůz, jež sloužil na lince v Kodani.

Trolejbus sloužící původně na lince spojující Kodaň s Gentofte je možné obdivovat v muzejních sbírkách. (zdroj: Muzeum Skjoldenæsholm)

Trolejbus sloužící původně na lince spojující Kodaň s Gentofte je možné obdivovat v muzejních sbírkách. (zdroj: Muzeum Skjoldenæsholm)

Tramvaje bychom historicky nalezli ve čtyřech městech, jedna z drah ovšem byla poněkud atypická. Konkrétně šlo o dráhu na ostrově Rømø, který byl až do roku 1920 součástí Německa a která byla řešena jako úzkokolejná (o rozchodu 750 mm), přičemž k tažení vozů na 3,8 km dlouhé dráze se po celou dobu její existence využívaly koně. Dráha byla uvedena do provozu dne 1. 6. 1899 a měla sezónní a turistický charakter (ačkoli sloužila i k zásobování místních hotelů). Během provozu se přemýšlelo o náhradě koňky parními lokomotivami, slabý kolejový svršek ale takový provoz neumožňoval. Provoz na dráze byl udržován až do roku 1940, další sezónu už nebylo možné kvůli špatné údržbě zajistit a zařízení dráhy bylo posléze demontováno. Ačkoli šlo o linku s turistickým charakterem provozu, koncesní podmínky odpovídaly tramvaji, a tak se ostrov Rømø uvádí jako jeden z dánských tramvajových provozů.

Koňka na ostrově Rømø měla rozchod 750 mm a až do roku 1920 byla na území Německa. Svému účelu přestala sloužit v roce 1940, kdy odjezdila poslední sezónu. (zdroj: Wikipedia.org)

Koňka na ostrově Rømø měla rozchod 750 mm a až do roku 1920 byla na území Německa. Svému účelu přestala sloužit v roce 1940, kdy odjezdila poslední sezónu. (zdroj: Wikipedia.org)

Dráha na ostrově Rømø ovšem nebyla nejstarším systémem tramvají v Dánsku. Prvenství drží hlavní město Kodaň, kde byl provoz tramvají zahájen 22. 10. 1863, kdy začala sloužit normálněrozchodná koňka soukromého podnikatele (později byla dráha převzata městem). Od roku 1884 byly ve městě k vidění i parní tramvaje, přičemž užití této technologie v běžném provozu v podmínkách městské dopravy bylo v dané době poměrně revoluční. Později páru i koňku začala nahrazovat elektřina. Poslední trať koňky byla přesto v provozu až do roku 1915. Elektrické tramvaje byly uvedeny do provozu v roce 1897 a zajímavostí bylo, že šlo o vozidla, jejichž pohon byl zajišťován výhradně bateriemi. Lidé lince, na níž byly tramvaje s akumulátory nasazovány, přezdívali „kyselá dráha“, a to podle zápachu, jež se z vozů šířily z kyselin, jež byly používány v akumulátorech. Provoz tohoto nezvyklého dopravního prostředku byl ukončen 15. 3. 1902. Město však o elektrické tramvaje nepřišlo, protože od 18. 9. 1899 mělo k dispozici i standardní elektrické vozy s vrchním napájením, které se v následujících desetiletích dočkaly masivního rozvoje.

Koňka v ulicích Kodaně v období okolo roku 1863. (zdroj: Wikipedia.org)

Koňka v ulicích Kodaně v období okolo roku 1863. (zdroj: Wikipedia.org)

Ještě na počátku 60. let 20. století se nezdálo, že by tramvaje v metropoli Dánska měly brzy skončit. V průběhu let 1960–66 bylo dokonce pořízeno 100 nových článkových tramvají Duewag. Následně ovšem bylo rozhodnuto, že by tramvaje měly z ulic města vymizet, přičemž rozhodnutí města o eliminaci tramvají bylo velmi rychle přetaveno ve skutečnost a již 22. 4. 1972 byl zastaven provoz na poslední lince č. 5. Vozidla pak byla předána do egyptské Alexandrie. Dnes se přemýšlí o tom, že by se mohly tramvaje do hlavního města Dánska opět navrátit. Na rozdíl od Aarhusu ovšem v Kodani k realizaci zatím nedošlo.

V Kodani byly v provozu i patrové tramvaje, jak dokumentuje tento snímek historického vozu. (zdroj: Wikipedia.org)

V Kodani byly v provozu i patrové tramvaje, jak dokumentuje tento snímek historického vozu. (zdroj: Wikipedia.org)

O novém projektu v Aarhusu, jehož první část by měla být uvedena do provozu již v roce 2017, jsme si na našem webu pověděli včera. Hodí se však zmínit i dříve existující systém. Podobně jako v Kodani začal i Aarhus, jenž je dnes druhým největším městem Dánska, s koňkou. Provoz na jediné lince od nádraží k centrálnímu náměstí byl zahájen dne 31. 5. 1884, avšak vydržel jen do 23. 5. 1895. Na vině byla zejména krátká délka trasy, kterou se spořiví občané rozhodli raději absolvovat pěšky, než aby museli za cestu platit. Provozovatel přitom musel s ohledem na koncesní podmínky vykonávat některé nákladné činnosti (například údržbu silnic, po níž dráha vedla), takže rentabilita podniku byla špatná. V roce 1894 se sic přemýšlelo o tom, že by se tramvajová síť mohla rozšířit, nakonec ale byla o rok později činnost firmy zastavena a veřejnou dopravu začaly zajišťovat ve stopě původní tramvajové dráhy omnibusy.

Aarhus by se měl stát prvním dánským městem, do nějž se tramvaje vrátí. (zdroj: Wikipedia.org)

Aarhus by se měl stát prvním dánským městem, do nějž se tramvaje vrátí. (zdroj: Wikipedia.org)

Znovu se tramvaje vrátily do města až 7. 7. 1904. Tentokrát šlo již o tramvaje elektrické a úzkorozchodné (1 000 mm), jejichž první linka měla délku 4,35 km. Přestože se očekávalo, že tramvajová síť bude v následujících letech rozšiřována, nestalo se tak. Stavební činnost se tak ve větším rozeběhla až v roce 1926, kdy tramvajovou dráhu převzalo do své správy město, jež první linku prodloužilo severním směrem a zavedlo i zcela novou linku číslo 2. Poslední významné prodloužení sítě tramvají je datováno v roce 1935, poté už na scénu nastoupily autobusy, jež město uvedlo do provozu v roce 1932 a rozhodlo se, že jimi bude obsluhovat oblasti, do nichž původně chtělo zavést tramvaj. Nutno dodat, že se mělo jednat jen o přechodné období do doby, než k výstavbě tramvají dojde. Skutečnost však byla jiná a v roce 1940 měla dvojice tramvajových linek v Arnhusu délku jen 7,1 km, zatímco součet autobusových tras dával dohromady cca 40 km. K zastavení provozu tramvají došlo dne 22. 8. 1944, kdy se okupační mocnosti třetí říše ve spolupráci s dánskými kolaboranty mstili na obyvatelích Dánska za zesílený odboj a jako cíl si vybrali vozovnu, kterou v noci vyhodili do povětří i se všemi vozidly. Tramvaje se však po tomto ataku do ulic města ještě vrátily, a to v červenci 1945, kdy se podařilo zprovoznit první opravené vozy. K rozvoji tramvají ale ani poté nedošlo a dne 7. 11. 1971 vyjely do ulic města naposledy. Znovu se v Aarhusu objeví až příští rok – po 46 letech.

Původní tramvajový provoz v Aarhusu přestal sloužit svému účelu v roce 1971. (zdroj: Wikipedia.org)

Původní tramvajový provoz v Aarhusu přestal sloužit svému účelu v roce 1971. (zdroj: Wikipedia.org)

Návrat tramvají se však netýká jen Aarhusu, ale také dalšího města – Odense. O něm jsme již hovořili v souvislosti s trolejbusy, nyní se podíváme ještě na místní tramvajový provoz. Historicky ve městě existovala jen jedna normálněrozchodná linka (s později zřízenou odbočnou větví), na níž byl zahájen provoz dne 5. 10. 1911. Svému účelu sloužila tramvaj do 1. 7. 1952, kdy došlo k zastavení provozu a jeho nahrazení autobusy. Dnes se o návratu tramvají do města opět hovoří. V roce 2015 byl vybrán zhotovitel stavby a nová 14,5 km dlouhá trať by měla být spuštěna okolo roku 2020. V rodiště Hans Christiana Andersena se tak patrně odehraje pohádka o návratu tramvají.

Návrat tramvají se očekává i v Odense. Na snímku jeden z původních vozů dráhy, jež sloužila veřejnosti do roku 1952. (zdroj: Wikipedia.org)

Návrat tramvají se očekává i v Odense. Na snímku jeden z původních vozů dráhy, jež sloužila veřejnosti do roku 1952. (zdroj: Wikipedia.org)

Jediný funkční tramvajový provoz v Dánsku bychom dnes nalezli ve městě Skjoldenæsholm. Jedná se však pouze o muzejní dráhu, o níž jsme se již zmiňovali. Provoz na prvním úseku byl zahájen dne 26. 5. 1978 a dnes je pro projížďky k dispozici 1,5 km dlouhá normálněrozchodná a 300 m dlouhá úzkorozchodná dráha. Kromě tramvají, trolejbusů a autobusů původem z Dánska je možné ve sbírkách muzea obdivovat také další exponáty z různých zemí.