Krátké připomenutí trolejbusů v Londýně

Anglickému Londýnu dnes vládnou autobusy a podzemní dráha. Tramvaje bychom zde sice také nalezli, tvoří ale jen doplněk systému na okraji města a s původním rozsahem provozu se nemůže současná tramvajová síť srovnávat. Naopak dávno odvátou historií jsou trolejbusy, které stejně jako autobusy nesly v minulosti typickou červenou barvu a byly dvoupatrové.

Ex-londýnský trolejbus ve španělském městě Santander v září 1974. (foto: John Ward)

Ex-londýnský trolejbus ve španělském městě Santander v září 1974. (foto: John Ward)

Trolejbusy ve Velké Británii vyjely poprvé v roce 1911, tehdy šlo ovšem ještě o starší systém, který měl k dokonalosti daleko. Zajímavostí bylo, že o prvenství se dělí dvě města – Leeds a Bradford, neboť obě oficiálně zahájila provoz ve stejný den (20. 6. 1911). Také Londýn brzy k novince v podobě trolejbusů přičichl, v roce 1912 zde ale šlo pouze o krátký předváděcí provoz. Teprve o 19 let později se trolejbusy v Londýně usadily natrvalo, když byl zřízen již moderní systém, který nahrazoval tramvaje v jihozápadním Londýně. Pro první etapu bylo pořízeno hned 60 trolejbusů. Provoz byl zahájen dne 16. 5. 1931. Provozovatelem trolejbusů byla původně společnost LUT (London United Tramways), jeden z mnoho provozovatelů tramvají v Londýně. Teprve v roce 1933 došlo ke sjednocení společně s ostatními tramvajovými dopravci pod LPTB (London Passenger Transport Board). V trolejbusech byl spatřována velká budoucnost a očekávalo se, že postupně nahradí veškeré tramvaje ve městě. K tomu skutečně v omezené míře začalo počínaje rokem 1935 docházet, později byl ale proces přechodu na trolejbusy pozastaven vinou válečných událostí (od června 1940). I tak se ovšem podařilo zrušit prakticky veškeré tramvajové tratě na severním břehu Temže. Zbylých 1 100 tramvají, které byly používány v jižním Londýně, měly podle rozhodnutí z roku 1946 nahradit už dieselové autobusy.

Trolejbus na Liveropool Street v Londýně. (zdroj: Wikipedia.org)

Trolejbus na Liveropool Street v Londýně. (zdroj: Wikipedia.org)

Tramvaje se odporoučely z ulic Londýna v roce 1952, trolejbusy je o mnoho let nepřežily, přestože oproti autobusům poskytovaly řadu výhod (kromě ekologického aspektu šlo hlavně o vyšší kapacitu, kdy trolejbusy nabízely okolo 70 míst, zatímco běžně nasazované autobusy v poválečných letech jen 56). Ještě v roce 1952 byly pořizovány nové trolejbusy, v roce 1954 ale bylo rozhodnuto, že mají být trolejbusy stejně jako tramvaje nahrazeny autobusy. Primárně mělo být cílem vyřadit všechna vozidla z období před 2. světovou válkou a z období války. Poválečné trolejbusy měly zůstat v provozu až do období okolo roku 1970. Sled událostí byl ale mnohem rychlejší. Postupné rušení načaté od roku 1959 se zvrtlo ve chvíli, kdy dopravce přišel na to, že by mohl zbylé trolejbusy ještě výhodně prodat, čehož využilo konsorcium španělských dopravců. Už 8. 5. 1962 tak trolejbusy v Londýně vyjely naposledy.

Video s fotografiemi z posledního dne provozu trolejbusů v Londýně (zdroj: youtube.com)

V době největší slávy měly trolejbusy v Londýně 68 linek a 1811 trolejbusů, což dělalo z Londýna největší trolejbusový provoz na světě. Dnes se můžete po Londýně svézt pouze elektrobusy, které zde jsou dlouhodobě testovány.

V rámci Velké Británie dojezdily poslední trolejbusy tam, kde se jejich historie začala v minulosti psát – v Bradfordu, a sice 26. 3. 1972. Dnes je možné trolejbusy ve Spojeném království obdivovat jen v muzeích, zejména v muzeu Sandtoft, které je patrně největším svého druhu na světě (jeho sbírka čítá okolo 60 trolejbusů). Muzeum je vybaveno i zkušební dráhou. Nový trolejbusový provoz je dnes plánován ve Velké Británii jenom jeden, a to v Leedsu. Plány na obnovení provozu se datují přibližně do roku 2010, nicméně se stavbou se nezačalo. Finální rozhodnutí, zda trolejbusy do Leedsu vrátit, či nikoli, je očekáváno v nejbližších týdnech. 

Ex-londýnský trolejbus v modrém laku ve španělském městě Pontevedra v září 1974. (foto: John Ward)

Ex-londýnský trolejbus v modrém laku ve španělském městě Pontevedra v září 1974. (foto: John Ward)