DP města Brna bude mít historickou tramvaj T2

Dopravní podnik města Brna pokračuje ve formování vlastní sbírky svých retro tramvají. Po voze T3 ev. č. 1525 se nedávno rozběhly práce také na článkovém voze typu K2 ev. č. 1123 a brzy se předpokládá i zahájení opravy vozu typu T2. Jako základ budoucí brněnské historické „té dvojky“ přitom poslouží ostravská tramvaj téhož typu původního ev. č. 685.

Vůz ev. č. 685 v areálu dílen ostravského DP v roce 2011. (foto: Libor Hinčica)

Vůz ev. č. 685 v areálu dílen ostravského DP v roce 2011. (foto: Libor Hinčica)

Nejedná se přitom o jedinou historickou tramvaj T2, která původně sloužila v Ostravě. Kromě ostravského vozu ev. č. 681, který je po pečlivě provedené rekonstrukci (za níž stojí fakticky vzato jen jediná osoba) klenotem mezi historickými vozidly DPO, byl v roce 2001 odprodán jeden vůz T2 ev. č. 619 také do Košic, kde byl upraven do historické podoby a označen ev. č. 212. Už v roce 1998 byl odprodán do Liberce vůz ev. č. 640, který ale svým provedením odpovídal verzi T2R. V Liberci se měla tramvaj podrobit přestavbě na služební vůz, k čemuž však nikdy nedošlo a namísto toho byla tramvaj v roce 2012 upravena do historizující podoby tak, aby korespondovala s dalšími vozidly téhož typu, která byla v druhé polovině 90. let do Liberce z Ostravy předána a která – na rozdíl od vozu číslo 640 – skutečně v minulosti cestující po Liberci vozila. Své první cestující po rekonstrukci svezla tramvaj v roce 2012 a nyní nese ev. č. 17.

Nakládka vozu v Ostravě dne 11. 2. 2016. (foto: Jakub Svoboda)

Nakládka vozu v Ostravě dne 11. 2. 2016. (foto: Jakub Svoboda)

Liberec, který je poslední městem na světě, jež doposud tramvaje T2R vypravuje do běžného provozu s cestujícími, odkoupil v letech 1995–96 pro překlenutí nedostatku vozů celkem 8 tramvají T2R z Ostravy, později přibyl ještě zmíněný vůz ev. č. 640. Z osmi tramvají, které byly postupně uvedeny do provozu pod libereckými čísly, zamířily dvě ex-ostravské „té dvojky“ k dalším zájemcům. Jedním z nich byly Plzeňské městské dopravní podniky, které odkoupily vůz ostravského čísla 612 (v Liberci ev. č. 23) a tramvaj rekonstruovaly do historizující podoby připomínající původní plzeňský vůz ev. č. 133 (vůz byl po rekonstrukci zprovozněn v roce 2009). Druhou tramvaj pak odkoupil v roce 2007 Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Ten získal vůz, jenž v Liberci nesl ev. č. 21, v Ostravě pak původně 594. Tato tramvaj ovšem nebyla součástí původní série „té dvojek“, které Ostrava zakoupila v letech 1958–62, ale tramvají, která v minulosti sloužila právě v Ústí nad Labem, kam byla v roce 1960 dodána a označena ev. č. 152. Teprve po zrušení tramvajového provozu v Ústí nad Labem byl vůz předán společně s dalšími pěti vozy do Ostravy. Ústí tedy nevlastní ex-ostravskou tramvaj, ale ex-ústeckou. O budoucnosti vozidla však zatím stále není rozhodnuto a vůz je dnes v podstatě vrakem uloženým v areálu autobusových garáží v Předlicích.

Oprava tramvaje bude vyžadovat značné úsilí. Naposledy svezl vůz cestující v roce 2001 v rámci oslav 100. výročí MHD. Interiér nebyl po převedení do stavu služebních vozidel prakticky nijak upravován. (foto: ČS Dopravák)

Oprava tramvaje bude vyžadovat značné úsilí. Naposledy svezl vůz cestující v roce 2001 v rámci oslav 100. výročí MHD. Interiér nebyl po převedení do stavu služebních vozidel prakticky nijak upravován. (foto: ČS Dopravák)

Nyní se výprodej ostravských vozů T2 rozšířil o vůz ev. č. 685. Ten byl do Ostravy dodán v roce 1961 a vyřazen z provozu byl dne 16. 2. 1998. Následně byla tramvaj přeřazena mezi služební vozidla a obdržela ev. č. 8205. V ústředních dílnách ostravského DP poté sloužila dlouhá léta jako posunovací, v roce 2001 se aktivně účastnila oslav 100. výročí elektrické tramvaje v Ostravě, kdy naposledy vozila cestující. Ačkoli se opakovaně uvažovalo o likvidaci tramvaje (její úlohu později nahradily jiné vozy a tramvaj se stala nadbytečnou), zůstal vůz pro svou historickou hodnotu nadále uchováván, byť jeho stav se vzhledem k trvalému deponování pod širým nebem stával žalostným. Elektrická výzbroj vozidla ovšem nadále fungovala spolehlivě a vůz byl schopen pohybu vlastní silou prakticky až do doby, než se pro něj podařilo sehnat kupce.

Vůz ev. č. 685 po příjezdu do Brna. (foto: Jakub Svoboda)

Vůz ev. č. 685 po příjezdu do Brna. (foto: Jakub Svoboda)

Tím se stal DP města Brna, který tvoří vlastní sbírku historických vozidel a který sice nadále vlastní jeden služební vůz T2 ev. č. 4121 (ex 1435) z roku 1959, nicméně tento vůz se díky provedeným úpravám pro zachování do historické podoby příliš nehodí. Proto bylo dohodnuto odkoupení ostravské nadbytečné „té dvojky“, která byla na silničním trajleru přepravena do Brna dne 11. 2. 2016.

Doplňme, že Brno pořídilo v 1957–62 celkem 94 tramvají typu T2 a kromě historického vozu, jenž byl právě pořízen z Ostravy, se nachází v areálu Technického muzea v Brně už od roku 1988 ve stavu před renovací také vůz ev. č. 1473 (resp. služebního ev. č. 4110). Ostrava oproti tomu v minulosti pořídila celkem 106 tramvají typu T2, včetně zmíněných šesti vozů odkoupených z Ústí nad Labem.    

Pohled zezadu na vůz T2 ev. č. 685 po složení v brněnských ústředních dílnách. (foto: Jakub Svoboda)

Pohled zezadu na vůz T2 ev. č. 685 po složení v brněnských ústředních dílnách. (foto: Jakub Svoboda)