Poslední nová tramvaj T3 v Praze? V roce 2026

Ačkoli se všeobecně uvádí, že výroba tramvají typu T3 byla v roce 1989 ukončena, fakticky se díky novostavbám produkují vozidla tohoto typu v omezené míře nadále. Odhlédneme-li od tzv. rekonstrukce, po níž vzniká vůz s typovým označením VarioLF, je možné si stále objednat na českém trhu i provedení nízkopodlažní skříně VarCB3LF s designem čel, jenž víceméně odpovídají původnímu návrhu designéra Kardause ze závěru 50. let 20. století. V minulosti byly takto u nás modernizovány tramvaje v Praze, Plzni a Liberci. Ten momentálně jako jediný kráčí touto cestou dál. Brzy by však měly další vozy využívající platformy T3 včetně designu přibýt opět také do Prahy. Vyplývá to alespoň z dlouhodobé strategie pražského DP na obnovu vozového parku.

Praha má v současné době k dispozici vozy T3R.PLF v počtu 33 kusů. (foto: Libor Hinčica)

Ten předpokládá, že se opět zahájí rekonstrukce již dříve modernizovaných tramvají T3R.P (s elektrickou výzbrojí TV Progress) a T3R.PV (rovněž s výzbrojí TV Progress, avšak svého času s novou vozovou skříní VarCB3 bez nízkopodlažní části), a to za využití skříní VarCB3LF. Cílem by mělo být navýšení počtu vozidel T3R.PLF (nízkopodlažní „té trojka“), kterých má momentálně dopravce k dispozici 33. S ohledem na změny v linkovém vedení, které byly nedávno učiněny, stoupla v hlavním městě poněkud paradoxně potřeba tzv. sólo vozů, které jsou nasazovány rovněž na noční linky. Obsluhu těchto spojů přitom nelze zajišťovat nízkopodlažními vozy, protože 33 nyní existujících vozů T3R.PLF na pokrytí této potřeby nepostačuje. Zároveň je pražský DP vázán povinností splácet nové vozy Škoda 15T ForCity Alfa, a to až do roku 2023. Proto se předpokládá, že nebude dostatek finančních prostředků na nákup opravdu nových vozidel a zvažuje se varianta tzv. „modernizace modernizace“, tedy přistavení části dříve modernizovaných „té trojek“ na další významnou rekonstrukci.

Počet tramvají, které by měly takovou rekonstrukcí projít, přitom není nijak malý. Zvažováno je hned několik variant. My se podíváme na dvě, které vedené pražského DP projednalo v červenci 2016. První počítá s modernizací celkem 35 tramvají T3R.PV, jejichž stáří vozové skříně přitom dnes průměrně činí necelých (a pouhých) 11 let. Vozy, které tak v minulosti novou vozovou skříň již dostaly, by tedy nyní měly dostat další novou skříň. Harmonogram počítá s tím, že by 5 vozů mohlo být takto rekonstruováno v průběhu roku 2017 a zbylých 30 v následujících letech (vždy po deseti vozech) s ukončením modernizačního cyklu v roce 2020. Výhodou tohoto řešení má být zejména možnost použití velkého počtu původních dílů, zejména elektrické části.

Na rekonstrukci by mělo být přistaveno celkem 35 vozů T3R.PV, které v nedávné minulosti získaly novou vozovou skříň VarCB3. Vůz na snímku by měl být dle plánovaného harmonogramu modernizován v roce 2019. (foto: Libor Hinčica)

Druhá varianta počítá s tím, že se počet vozů T3R.PLF rozšíří následně o dalších až 57 vozů s tím, že by se rekonstrukce týkala vozidel, které v minulosti prošly modernizací na typ T3R.P jako první, a disponují proto tzv. analogovou elektrickou výzbrojí. Ta by měla být pro potřeby nových vozů rekonstruována tak, aby odpovídala modernějšímu a v Praze rozšířenějšímu digitálnímu provedení. Rekonstrukce by měly začít v roce 2021 s tím, že by se každoročně rekonstruovalo za využití nové skříně celkem 11 vozů. Poslední dvě tramvaje by byly na rekonstrukci přistaveny až v roce 2026. Poslední de facto nová „té trojka“ by tak v Praze měla vyjet až za deset let a vyřazena by byla – s ohledem na předpokládanou životnost – až v roce 2046, tedy 86 let po představení prototypu T3…

Představenstvo DP hl. m. Prahy prozatím schválilo realizaci rekonstrukce dvou vozů, a sice jednoho vozů T3R.PV a jednoho vozu T3R.P s analogovou výzbrojí. Tyto vozy mají posloužit jako vzorové, přičemž se má ověřit technická a finanční náročnost daného řešení. Použita má být stejně jako v minulosti skříň VarCB3LF z produkce společnosti Pragoimex.