Československý Dopravák partnerem UITP

Časopisu Československý Dopravák, který je největším periodikem o veřejné dopravě na území České republiky a Slovenska, se dostalo mimořádného ocenění ze strany Mezinárodního sdružení dopravních podniků, organizace UITP (International Association of Public Transport). Její středoevropská kancelář sídlící v Bruselu si vybrala Československý Dopravák coby partnera mezi médii pro informování dopravců a odborné veřejnosti v rámci ČR a SR.

Přestože se dnes zkratka UITP vysvětluje pomocí anglického přepisu, historicky je správnější užití francouzštiny (Union Internationale des Trasports Publics). Dějiny organizace sahají až do roku 1885, kdy byla v Bruselu založena. Dnes celosvětově sdružuje okolo 1 400 členů z řad provozovatelů dopravy, státní správy, výrobců atp. S ohledem na obrovský záběr disponuje UITP kancelářemi v různých částech světa a vyznačuje se členěním do řady odborných skupin a podskupin, kde si mohou dopravci vyměňovat vzájemně informace. Na evropské půdě UITP spoluvytváří novou jednotnou legislativu v rámci Evropské unie a podílí se na řadě projektů, které jsou z unijních fondů spolufinancovány. Za všechny můžeme jmenovat například ZeEUS, který je zaměřen na aplikaci elektrobusů, hybridních autobusů a parciálních trolejbusů do provozu a jehož jediným českým účastníkem je Plzeň. Mimoto se UITP angažuje také v OSN, ale i v jednotlivých státech. Aktivita tohoto mezinárodního sdružení DP v minulosti například dopomohla zachránit trolejbusy v litevském Villniusu.      

Československý Dopravák již řadu let figuruje coby partner Sdružení DP ČR, nyní se přidává i k jeho mezinárodní obdobě, která rovněž sdružuje i některé české provozovatele a firmy. „Jsme rádi, že si organizace UITP vybrala Československý Dopravák jako svého partnera pro komunikaci s dopravci, státní správou a odbornou veřejností. S ohledem na to, že nabídka partnerství přišla ze strany pracovníků UITP na základě jejich delšího pozorování našeho titulu na trhu, vnímáme tento akt jako ocenění naší dlouhodobé snahy vytvářet pro naše čtenáře co nejlepší odborný časopis,“ uvádí Libor Hinčica, šéfredaktor časopisu. Spojení s Bruselem umožňuje nejen získávat řadu informací z aktuálního dění ve veřejné dopravě ve světě a seznamovat se s nejrůznějšími projekty, dopravci, výrobci atp., ale také sdílet informace v opačném směru a referovat například o událostech v ČR a SR.

UITP se aktivně podílí na projektu ZeEUS, který se zabývá implementací elektrobusů, hybridních autobusů a parciálních trolejbusů do běžného provozu. Na snímku je elektrobus VDL v německém Münsteru, o němž jsme psali v čísle 3/2015. (zdroj: UITP)

UITP se aktivně podílí na projektu ZeEUS, který se zabývá implementací elektrobusů, hybridních autobusů a parciálních trolejbusů do běžného provozu. Na snímku je elektrobus VDL v německém Münsteru, o němž jsme psali v čísle 3/2015. (zdroj: UITP)

„UITP jako mezinárodní organizace udržuje vztahy s médii po celém světě. Je to pro nás nezbytné, protože nám to umožňuje zviditelnit asociaci jako místo, kde mohou provozovatelé, výrobci a další zájemci najít podporu pro jejich každodenní práci. Zároveň nám média pomáhají upozorňovat na novinky z celého světa. Práce s tiskem je klíčovým nástrojem v utváření povědomí o veřejné dopravě po celém světě. Připomínáme tak lidem, jakou zásadní roli hraje v našich městech,“ říká Alain Flausch, generální sekretář asociace UITP ke spolupráci s médii.      

Více se o UITP dozvíte již v příštím čísle Československého Dopraváka, v němž bude publikován s panem Alainem Flauschem exkluzivní rozhovor.